FORMACIÓ | 29/03/2016  DARP

L'EA de Tàrrega celebra el segon Consell del Centre i repassa l'activitat del 2015

També presenta una oferta de 37 cursos per a l'any 2016 en què destaca la formació en gestió agrària, aplicacions per a mòbils i producció agrària ecològica. S'impartirà en més de 10 poblacions i en ajuntaments i cooperatives d'Ivars, Igualada, Santa Coloma de Queralt i Guissona.

El Consell de l’Escola Agrària de Tàrrega està format per representants d’empreses agroalimentàries, tècnics de cooperatives i associacions, agricultors i ramaders, representants de l’Administració local i de les organitzacions professionals, joves que s’incorporen a l’empresa agrària i tècnics d’empreses públiques i privades relacionades amb el reg.

Tots van participar en el Consell de Centre per valorar les activitats que durant l’any 2015 ha dut a terme l’Escola Agrària de Tàrrega, analitzar el Pla estratègic que s’està desenvolupant i fer les aportacions que des de cada punt de vista creuen que ha d’implementar l’Escola.

El Consell de Centre és un òrgan consultiu de les escoles agràries que té com a finalitat interactuar amb el territori o amb sectors estratègics importants per a l’escola en qüestió, com és el que gira a l’entorn del reg en el cas de la de Tàrrega.

Després de fer balanç de les mesures adoptades com a conseqüència de propostes del Consell anterior en temes com la formació en maquinària i equips d’explotació, el suport als joves, la formació específica per a tècnics, la formació en nous cultius i la formació en reg, es va passar a explicar la memòria d’activitats de l’any 2015.

Abans, es van repassar les dades globals de les escoles, les quals sumen 838 alumnes en els cicles de formació professional, 5.244 matrícules en la formació contínua presencial, 3.205 en la formació a distància i 771 en l’acompanyament a joves que es volen incorporar a l’empresa agrària. El Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha comptat amb 661 activitats puntuals i al voltant de 31.000 assistents.

Així, el resum de l’activitat de l’Escola durant l’any 2015, al qual s’afegeixen algunes dades de la previsió per a l’any 2016, és el següent:

 

Formació inicial

Destaca la implantació del segon curs del Cicle formatiu de grau mitjà en producció agropecuària en modalitat semipresencial i matrícula flexible. L’Escola ha fet un esforç important per poder impartir una formació “reglada” de grau mitjà en modalitat semipresencial amb la plataforma pedagògica Moodle.
S’ha estructurat tota l’oferta d’unitats formatives de manera que permet matricular-se a qualsevol persona interessada en l’agricultura, la ramaderia i la gestió agrària, i poder obtenir la certificació acadèmica reconeguda oficialment. Actualment, ja suma més de 75 alumnes matriculats.

 

Formació contínua

S’han impartit un total de 31 cursos de formació contínua amb una matrícula de 553 persones i la participació de més de 50 ponents, cursos que han estat programats en més de 6 poblacions.
Un 70% de la formació contínua forma part del Programa de desenvolupament rural (PDR). S’ha programat formació exigible però també cursos d’especialització com ara el processament de fruites i hortalisses de IV i V gamma, bioconstrucció aplicada a l’explotació agrícola, instal·lacions de reg per a tècnics i gestió de comunitats de regants, entre altres cursos de l’oferta. Cal afegir-hi una oferta de cursos per a la indústria alimentària que es programa des de Monells i s’ofereix a Tàrrega per tenir més proximitat amb les necessitats de la indústria de Ponent.

L’any 2016 presenta una oferta de 37 cursos en què destaca la formació en gestió agrària, aplicacions per a mòbils i producció agrària ecològica. S’impartirà en més de 10 poblacions i en ajuntaments i cooperatives d’Ivars, Igualada, Santa Coloma de Queralt i Guissona.

 

Formació a distància

L’Escola ha participat activament en la tutoria a distància de cursos de prevenció de riscos laborals, de gestió agrària i de reg, amb més de 250 alumnes. L’Escola també forma part de la xarxa d’escoles que acullen les pràctiques necessàries per acreditar la formació a distància en fitosanitaris de nivell bàsic i qualificat, i també en conducció de tractor per a la formació de maneig i manteniment del tractor. Aquestes pràctiques s’han impartit a més de 150 alumnes.

 

Formació en emprenedoria i seminaris de valor afegit

L’emprenedoria és un projecte liderat pel DARP i la FCAC. L’Escola coordina aquesta formació que actualment s’està impartint amb les altres escoles agràries a Vilassar de Mar - horticultura (2014-2015), Gandesa - oli i vinya, Monells - vaquí de llet (2015-2016) i Vic - porcicutura (2016-2017). Pròximament es programarà a Manresa la formació en producció agrària ecològica (2016-2017). A Tàrrega, es va fer un primer curs d’emprenedoria en explotacions extensives de reg i l’any 2016 es volen impartir seminaris tècnics per a agricultors d’explotacions extensives.

 

Formació per a les persones joves

Aquest és un col·lectiu diana per a l’Escola, que programa tota una oferta de cursos i jornades per al jovent que es vol incorporar a l’agricultura. 63 joves de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, l’Anoia i la Conca de Barberà van comptar durant els anys 2014 i 2015 amb el suport del professorat tutor de l’Escola per redactar i fer el seguiment d’un itinerari formatiu a fi de complir els requisits de la incorporació. Actualment i fins a l’any 2017, es farà el seguiment de 76 joves.

 

Validació de cursos

El DARP va homologar 302 cursos l’any 2015, 23 dels quals va supervisar l’EA de Tàrrega amb 8 promotors diferents i una càrrega lectiva total de 708 hores.

 

Transferència tecnològica

L’EA de Tàrrega va organitzar o coorganitzar un total de 31 jornades tècniques amb un total de 1.608 assistents i un equivalent a 110 hores de formació. Ha estat present a la Fira de Mollerussa, la Fira de Sant Miquel, la Fira de Sant Isidre de Cervera, la Setmana BIO i la Setmana del Medi Ambient de Tàrrega, entre d’altres. Per a l’any 2016, hi ha programades 32 jornades tècniques en temes com la sanitat vegetal, la gestió d’empresa i les aplicacions mòbils, la bioconstrucció, la producció ecològica i sostenible, la PRL, el bombament solar o el reg a baixa pressió.

Com a aspectes molt específics de l’Escola, cal destacar les dues línies principals d’acció: la nova pagesia i l’Oficina del Regant.

La nova pagesia consisteix en tot un conjunt d’accions de formació i transferència tecnològica encarades a proporcionar formació i dinamitzar joves de procedència urbana, periurbana i rural amb formació en altres disciplines diferents de l’agricultura que estan interessats a incorporar-se a l’activitat agrària o a emprendre un negoci relacionat amb l’agroindústria en el món rural.

Actualment, l’oferta de l’Escola per a aquest col·lectiu comprèn 55 unitats formatives de temàtica diferent i un total de 2.000 hores de formació. Es caracteritza per tenir matrícula flexible, amb dos dies de formació a la setmana estructurada d’acord amb el que ofereix un cicle formatiu. L’atractiu de l’oferta també deriva de l’oferta mixta entre presencialitat i distància, de tal manera que l’estada a l’Escola se centra en activitats pràctiques i a casa en aspectes més vinculats a continguts. L’any 2015, s’ha impartit formació agrària en cultius extensius, fructicultura i horticultura i s’ha iniciat la formació en ramaderia. Al llarg del curs, s’han programat més de 20 visites tècniques.

L’Oficina del Regant va iniciar la seva activitat l’any 2012. Durant l’any 2015, cal destacar-ne el següent:

  • Es publica un butlletí digital: el Butlletí de l’Oficina del Regant.
  • Amb l’IRTA i Eurecat, s’ha acabat un projecte LIFE que ha donat lloc a un Simulador de reg – IES que és a l’abast de tothom a Ruralcat.
  • L’eina de reg a RuralCat ha mantingut la seva activitat i compta amb 1.250 usuaris.
  • L’Escola disposa d’un nou recurs pràctic: camp de reg enterrat i capçal de reg.
  • La col·laboració amb Infraestructures.cat ha comportat fer auditories energètiques a comunitats de regants que possibiliten estalvis mitjans del 37% si s’implanten les mesures establertes.
  • L’estratègia de compra d’energia a través de la plataforma AFRUCAT ha possibilitat en la darrera oferta un estalvi del 6% en la contractació elèctrica.
  • S’ha organitzat un Curs de professors acreditat per Ensenyament.
  • El Servei de Consultes ha rebut 114 consultes, de les quals el 50% ha estat relacionat amb programació de reg.

L’any 2016 presenta unes línies generals de consolidació i es vol centrar en la formació als tècnics i la formació i transferència tecnològica de la fertirrigació. L’Oficina del Regant ha programat 21 jornades tècniques (dades incloses en les 31 anteriors) en 13 localitzacions diferents i unes 1.200 persones d’assistència. La formació ha comptat amb 338 alumnes en 16 actuacions de formació.

 

El Consell de Centre va finalitzar amb un torn de propostes per part dels més de 20 assistents dels sectors professionals que s’estudiaran i s’inclouran en la programació del centre.