FERTILITZACIÓ | 29/03/2016  DARP

Resultats del camp d'assaig de Sant Martí Sesgueioles 2007-2012

Aquest assaig, sobre els cereals d'hivern en les condicions de la Catalunya central, comprova com l'aplicació de 80-120 kg N és suficient per aconseguir els màxims rendiments, la importància del maneig de la palla o la influència de la fertilització nitrogenada sobre la qualitat del gra.

El camp de Sant Martí Sesgueioles és un dels nombrosos assajos que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de la Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, duu a terme arreu de Catalunya amb la finalitat de determinar els principals paràmetres a l’hora de fertilitzar equilibradament els cultius en diferents zones. Està emmarcat en la Xarxa de Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya, i aquest en concret, es va posar en marxa l’any 2007 amb l’objectiu d’establir un bon adobatge dels cereals d’hivern en les condicions de la Catalunya central.

L’objectiu de l’assaig al camp de Sant Martí va ser l’obtenció de la corba de resposta del cereal d’hivern a la fertilització nitrogenada, i els seus efectes sobre el cultiu i el medi ambient en les condicions pròpies d’aquesta àrea cerealística, una de les més importants de Catalunya. El camp va estar en actiu fins l’any 2013, la qual cosa va permetre observar el comportament del cereal d’hivern a l’adobatge nitrogenat i els seus efectes en campanyes excepcionalment bones, altres més dolentes i tenir coneixement del comportament que té en una campanya mitjana.

En aquesta publicació es mostren els principals resultats i conclusions obtingudes, que han permès conèixer la influència de la fertilització nitrogenada sobre:

  • El rendiment del cereal d’hivern.
  • L’evolució del contingut de nitrats del sòl al llarg del temps, contingut de nitrats desprès de la collita i la fertilitat del sòl
  • L’aprofitament de l’adob i l’aigua per part del cultiu.
  • L’extracció dels principals nutrients.
  • La qualitat del gra produït.
  • Els beneficis econòmics que s’obtenen a l’explotació.

Mitjançant aquest treball es pretén transmetre recomanacions i pautes per a que els agricultors que es trobin en unes condicions similars a les de l’assaig, puguin orientar la seva fertilització nitrogenada mineral, sense penalitzar les seves produccions i respectant el medi ambient.

No obstant això, des de l’Oficina de fertilització i dejeccions ramaderes es recomana tenir coneixement de les característiques dels camps propis, i utilitzar els camps d’assaig per complementar tota la informació que es tingui per adaptar les estratègies d’adobatge a les necessitats d’aquests.