ALIMENTACIÓ | 03/03/2023  Ruralcat

40 receptes revaloritzen diverses tipologies de bràssiques aptes per a la seva producció en ecològic

La Fundació Miquel Agustí potencia noves varietats de bràssiques aptes per a ser produïdes en ecològic als conreus del Maresme i el Vallès Oriental gràcies a l’activitat demostrativa “Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l’agricultura ecològica”

Aquest projecte demostratiu ha culminat en un receptari de 40 plats, dues per a cada varietat assajada.

Les anomenades “cols”, varietats de l’espècie Brassica oleracea, són un dels principals cultius hortícoles de Catalunya. Per tal de millorar l’escassa varietat i satisfer els interessos dels productors i comercialitzadors, la Fundació Miquel Agustí ha valorat la diversitat existent d’aquestes hortalisses, tant en l’àmbit de varietats comercials com tradicionals, i també l’adaptació que tenen als requisits de la producció ecològica al Vallès Oriental i al Maresme.

Com a resultat es conclou, que de les varietats estudiades, hi ha una gran variabilitat pel que fa al comportament agronòmic, com el rendiment o la finestra de collita. Tanmateix, al voltant de 20 varietats serien productives, en aquestes dues comarques, complint amb els requisits de la producció agrària ecològica i diversificant així la fama de productes comercialitzats durant l’hivern.

 

Cultiu de diferents varietats de bràssiques

 

Cal destacar que s’han valorat també aspectes com el volum d’aigua de reg aportat durant el cultiu; aspecte rellevant en el context de la reducció de disponibilitat d’aigua a causa del canvi climàtic.

El projecte demostratiu ha culminat en un receptari de 40 plats, dues per a cada varietat assajada, inspirat principalment en cuina tradicional catalana, però també en les d’arreu del món i l’ha realitzat el Grup de Recerca en Gastronomia del CETT-UB. L’objectiu és facilitar la incorporació de les noves varietats a les cuines dels consumidors i restauradors, emfatitzant el producte de temporada i la sostenibilitat.

Les receptes contenen bràssiques com a ingredient crucial i es cuinen en diferents formats i coccions per fomentar la versatilitat i originalitat de cadascuna. La selecció es va fer posant èmfasi a les varietats de color lila (bròquil de desembre, de Santa Teresa, Brussel·les liles...), als bròcols ramificants (Sticcoli, Monflor) que permeten allargar la collita durant diverses setmanes, i a coliflors vistoses com la Flame Star i la Graffiti, també originals per la manera de consumir-les com la Fioretto.

 

Presentació culinària de la recepta “cols de Brussel·les i verdures a la planxa amb bulgur i crema de porros”

 

A més d’aquest receptari, també disponible en format tríptic, la Fundació ha creat un vídeo expositiu de la qualitat i beneficis d’aquests aliments, publicat a la Xarxa.i-CAT, i un llistat de fitxes descriptives amb les característiques bàsiques de cultiu de cada varietat de bràssica; com la categoria, l’origen, la precocitat o l’adaptació del cicle de cultiu, entre altra informació rellevant.

El projecte compta amb el suport i col·laboració de la cooperativa agrària del Maresme Ecomaresme, el Parc Agroecològic de Gallecs, i del Centre Universitari CETT-UB (Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona), especialitzat en l’àmbit de les ciències gastronòmiques.

Aquesta és una activitat de demostració finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

 

Font: Xarxa-i.cat