RAMADERIA | 30/03/2016  RuralCat

Aplicació informàtica per a la Gestió tècnica i econòmica d'explotacions de vaques de llet

El Grup de Remugants "Ramon Trias" ha presentat una nova aplicació de la sèrie "Gestió tècnica i econòmica en remugants", en aquest cas dedicada al vaquí de llet.

Aquesta aplicació de Microsoft Excel neix de l'estudi realitzat entre 1997 i 1999 sobre costos en vaquí de llet (INIA, 1999), i del treball propi del grup de remugants, i que en definitiva dóna continuïtat a la tasca d'extensió agrària, que en els anys 70 i 80 del segle passat va començar a crear els grups de gestió tècnica i econòmica de les explotacions.

Fidels a l'essència d'Extensió aquesta aplicació no està protegida i cada usuari la podrà emprar, fer i refer com vulgui. S'agrairia que entre tots podem compartir les esmenes i aportacions. 

 

Sèrie de documentació sobre la Gestió tècnica i econòmica en remugants

 

El primer document d’aquesta sèrie fou “La gestió econòmica a les explotacions de remugants”, de l’enginyer agrònom Jordi Maynegre Santaulària.  Es tracat d’una presentació on s’exposen diferents tipus de gestió i com s’han d’encarar, com s’ha de fer un pressupost i quines dades són importants per fer una bona gestió. El document finalitza amb un exemple d’estructura d’explotació i els resultats que dóna.

També en destaca Nutrecu, una aplicació informàtica (excel) creada per Laura Vilà en el seu treball final de Grau en Ciència i Salut Animal, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Universitat de Lleida). Nutrecu és una aplicació on s’hi pot fer la valoració nutritiva d’un aliment, si se’n coneix la composició química, i conseqüentment elaborar taules d’aliments, calcular les necessitats d’un cavall, i plantejar una ració, a partir de la valoració i les necessitats, a preu mínim per dia, tenint en compte les limitacions d’aquest i les que puguin suposar les dels aliments. Totes les unitats estan expressades seguint el criteri del sistema INRA, de la mateixa manera que ho fan les fórmules que permeten calcular la ració en si.

La sèrie es completarà pròximament amb altres presentacions o documents dedicats, per exemple, a la gestió econòmica en oví i cabrum o la gestió econòmica en boví de carn.