DOP i IGP | 31/03/2016  RuralCat

Eleccions a Consells Reguladors de DOP i d'IGP

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca eleccions a 16 Consells Reguladors de DOP i d'IGP de Catalunya. Aquest procés electoral finalitzarà entre juny i juliol amb la constitució de les noves comissions rectores i l'elecció dels presidents dels consells reguladors.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per la qual es convoca les eleccions als òrgans de govern de la majoria dels consells reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i de les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de Catalunya.

En concret, es tracta d’una convocatòria conjunta als 16 consells reguladors següents:

 • DOP Arròs del Delta de l’Ebre
 • DOP Avellana de Reus
 • IGP Calçot de Valls
 • IGP Clementines de les Terres de l’Ebre
 • DOP Fesols de Santa Pau
 • DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya
 • IGP Llonganissa de Vic
 • DOP Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya
 • DOP Oli del Baix Ebre-Montsià
 • DOP Oli de l’Empordà
 • DOP Oli de Terra Alta
 • IGP Patates de Prades
 • IGP Pollastre i Capó del Prat
 • IGP Poma de Girona
 • DOP Siurana
 • IGP Torró d’Agramunt

Els Consells Reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic a les quals s’atribueix la gestió de les DOP i de les IGP i tenen, entre les seves funcions: fomentar ala DOP o IGP pròpia i adoptar els mecanismes necessaris per a garantir l’origen del producte i llurs processos de producció, elaboració i comercialització.

En aquest procés electora ara convocat s’ha d’escollir els vocals que formaran les comissions rectores de cadascun dels consells reguladors, un dels quals en serà el president. El nombre de vocals a elegir oscil·la entre 4 i 12, depenent del consell regulador.

Les zones de producció i elaboració de les DOP i IGP estan repartides arreu de Catalunya. Així, hi poden participar més de 17.000 persones ja que aquest és el nombre aproximat de persones inscrites en total en el conjunt dels diversos consells reguladors implicats.

Val a dir que tenen dret a participar com a electors i a ser candidats les persones físiques majors d’edat o jurídiques que estiguin inscrites en els registres del consell regulador corresponent abans de la convocatòria de les eleccions.

Les candidatures podran ser proposades per les federacions representatives del món agrari cooperatiu, les organitzacions professionals agràries, i les organitzacions empresarials, o aportar com a avaladors un mínim del 5% del total d’electors registrats.


El procés electoral que s’inicia avui amb la publicació de la convocatòria al DOGC, i que finalitzarà entre juny i juliol amb la constitució de les noves comissions rectores i l’elecció dels presidents dels consells reguladors, té com a fases principals les etapes següents: 

 
Procediment general
(>300 inscrits)
Procediment especial
(≤ 300 inscrits)
Publicació
convocatòria DOGC
30/03/2016
Reunió de constitució
Juntes Electorals
06/04/2016
Exposició pública censos
de 07/04/2016 fins 21/04/2016
de 07/04/2016 fins 16/04/2016
Presentació de candidatures
de 12/05/2016 fins 24/05/2016
de 28/04/2016 fins 03/05/2016
Campanya electoral
de 15/06/2016 fins 29/06/2016
de 18/05/2016 fins 01/06/2016
VOTACIÓ
01/07/2016
03/06/2016
Constitució de noves comissions rectores
+elecció president CR
de 16/07/2016 fins 21/07/2016
de 16/06/2016 fins 17/06/2016