| 31/03/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 15 del Pla per a la millora de la fertilització agrària al Vallès

Ja pots consultar el Full informatiu núm. 15 del Pla per a la millora de la fertilització agrària al Vallès, dedicat a les aplicacions de purins en la cobertora del raigràs, la fertilització orgànica dels cultius d'estiu i l'estalvi d'aigua de reg mantenint les produccions.

S'aconsella usar maquinària adequada que permeti aportar dosis baixes i evitar volatilització de N. Font: DARP

S'aconsella usar maquinària adequada que permeti aportar dosis baixes i evitar volatilització de N. Font: DARP

Aquest full informatiu ens recorda que al Vallès és molt habitual la rotació de dos cultius anuals, un d’hivern i un d’estiu, habitualment per farratge. En aquests casos es recomana planificar la fertilització de forma conjunta, especialment l’orgànica, realitzant les aportacions de dejeccions ramaderes en funció de les característiques de la parcel·la i el tipus de dejecció . És important prioritzar la fertilització del cultiu d’estiu, on les produccions (i les extraccions de N) són més altes que en el d’hivern.

Pel que fa a l’estalvi d’aigua, recomana el sistema de reg per degoteig, que permet estalviar una quantitat important (30 – 50 %) de l’aigua sense renunciar a la producció del cultiu de blat de moro. A més, també consumeix menys energia en funcionar a pressions més baixes que l’aspersió.

Et recordem que a l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes  trobaràs més informació sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals.

Aquesta és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també trobaràs la de Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament  i Suport a la Indústria Agroalimentària.