ESTADÍSTIQUES | 09/03/2023  Ruralcat

Publicat l’informe anual de dades i resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet a Catalunya 2021

El DACC actualitza l’estudi tècnic de l’Observatori de la Llet en què s’analitzen els costos, rendibilitats i els efectes que tenen els ajuts sobre la viabilitat de les explotacions lleteres catalanes.

La producció lletera al 2021 ha estat de 9.997 litres per vaca.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat el document tècnic actualitzat amb les dades i els resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet a Catalunya per a l'exercici 2021. En aquest document s'analitzen els costos, les rendibilitats i els efectes que tenen els ajuts sobre la viabilitat econòmica de les explotacions de la indústria làctica.

La mostra d’aquest informe anual de l’Observatori de la Llet ha comptat amb la participació de 26 explotacions, agrupades en 3 estrats productius, per tal de simplificar i adaptar la mostra a l’evolució sectorial, consistent en un major dimensionament productiu. Segons es reflecteix en l’informe, en els darrers 30 anys l’evolució del sector ha tendit cap a una estructura d’explotacions més grans, per tant, amb un volum de llet més elevat. L’any 1992, l’explotació mitjana gestionava 123.514 kg de quota lletera i l’any 2021 ha gestionat, aproximadament 2.187.613 kg de llet, un valor més de 18 vegades superior.

El sistema de producció, en tots els casos, és intensiu. L’estructura mitjana de les explotacions és la següent: 69,25 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) dedicades a la producció de llet, 203 vaques presents, 4,5 unitats de treball agrari (UTA) i 4.075 euros de capital invertit per vaca present. L’activitat es caracteritza, entre altres aspectes, per una dedicació laboral alta i la necessitat d’una inversió important, la qual, a més, ha de ser continuada en el temps.

Les característiques de la producció lletera, al llarg de 2021, han estat les següents: 9.997 litres produïts per vaca present (27,4 litres per vaca present i dia), amb una qualitat nutritiva de 3,61% de taxa de greix i 3,31% de taxa de proteïna, i una qualitat higiènica de 215 de recompte cel·lular (x1.000/ml llet) i de 19 bacteris (x1.000/ml llet). La qualitat mitjana, una vegada més, és excel·lent.

Els ingressos totals de 2021 han estat de 42,01 ct. €/l, dels quals els ingressos per la venda de llet representen el 83,5% (35,06 ct. €/l), lleugerament superiors als de l’exercici 2020. Les despeses variables o directes pugen a 27,38 ct. €/l, de les quals els productes comprats per a l’alimentació representen el 69% (18,91 ct. €/l). Les despeses variables han augmentat un 9,1%, respecte de 2020. Les despeses fixes disminueixen molt lleugerament respecte a les de l’exercici 2020 (-0,7%).

El cost total mitjà de mà d’obra d’una explotació lletera a Catalunya ha estat, durant l’any 2021, de 6,59 ct. €/l, molt semblant al de 2020. Amb els ingressos i les despeses pròpies de l’any, s’obtenen els resultats mitjans següents: marge brut 14,62 ct. €/l, inferior al de 2020 (15,39 ct. €/l), marge net 4,08 ct. €/l, també inferior al de 2020 (4,77 ct. €/l) i benefici - 0,40 ct. €/l, inferior al de 2020 (0,20 ct. €/l). El cost total mitjà de producció d’un litre de llet ha estat de 42,41 ct. €/l.

L'ajust del cost de producció, en tota classe d’explotació, és la clau per la competitivitat de les nostres explotacions que passa per un major dimensionament de les explotacions.

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.

 

Font: DACC