AJUTS | 01/04/2016  DARP

El Departament d'Agricultura assigna els drets de pagament bàsic 2015

El DARP ha assignat 833.740,02 drets de pagament bàsic a 48.985 agricultors. L'assignació s'ha realitzat a les persones que ho van sol·licitar mitjançant la DUN 2015 i que complien els requeriments establerts.

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) de dijous, 31 de març de 2016, ha dictat resolució sobre l’assignació definitiva del valor i nombre definitiu de drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC), que seran vigents pel període 2015-2020.

El pagament bàsic és un ajut desvinculat de la producció que percep qui disposi de drets de pagament bàsic. Les persones beneficiàries de l’ajut són aquelles persones físiques o jurídiques amb assignació de drets de pagament bàsic que sigui agricultor/a actiu i mantinguin l’activitat agrària en la totalitat de l’explotació. L’assignació dels nous drets es basa, com a norma general, en el nombre d’hectàrees admissibles a disposició dels agricultors l’any 2015, primer any d’aplicació del règim. I un dret de pagament bàsic correspon a una hectàrea admissible a l'any 2015.

Val a dir també que el règim de pagament bàsic és un nou sistema d’ajudes desacoblat de la producció que substitueix l’anterior règim de pagament únic.
Aquest nou règim s’aplica segons un complex model de regionalització basat en les comarques agràries agrupades en regions d'acord amb les diferents orientacions productives comarcals i el seu potencial agrari, i pren l’any 2013 com a referència.

Així, ara el DARP ha assignat 833.740,02 drets de pagament bàsic a 48.985 agricultors. Aquesta assignació s’ha realitzat a les persones que van sol·licitar l’admissió al règim de pagament bàsic mitjançant la Declaració Única Agrària (DUN) 2015 i que complien els requeriments establerts.

Les persones interessades podran consultar la seva assignació de drets en la base de dades de consulta pública PUNIC, prèvia identificació amb el codi d’usuari i contrasenya que s’ha facilitat a les persones agricultores per la DUN 2016. Mitjançant aquesta consulta es podrà visualitzar i imprimir els drets assignats per a cada regió i el seu valor per als anys 2015 a 2019.

El pagament bàsic és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC).

Aquest ajut als agricultors té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.