SANITAT VEGETAL | 01/04/2016  RuralCat

Butlletí d'informació fitosanitària per a l'abril

RuralCat us ofereix el butlletí mensual d'informació fitosanitària general elaborat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Danys de zabre en una parcel·la d'ordi. Font: DARP.

Danys de zabre en una parcel·la d'ordi. Font: DARP.

Aquest butlletí d’avisos fitosanitaris comença informat dels principis de la gestió integrada de plagues (GIP) i altres temes bàsics com la comercialització i utilització de productes fitosanitaris. També fa especial esment al control de males herbes en blat de moro o panís i adjunta un quadre amb l’eficàcia dels herbicides i mètodes de control no químic en aquest cultiu a aplicar en post emergència.

Pel que fa a les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues es presenten diverses mesures per a: fruita dolça, cítrics, fruits secs, vinya, olivera, hortícoles, cultius extensius, espais verds, forestals, parcs i jardins.

El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquesta informació a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.

Recordeu que RuralCat també us ofereix més informació en l'apartat de Sanitat Vegetal, així com la possibilitat de consultar només els avisos fitosanitaris especialitzats en els cultius de fruita, horta i espais verds.