PREMIS | 14/03/2023  Ruralcat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca la 10a edició del Premi Ruralapps 2023

Per aquesta 10a edició, el termini per a la presentació de candidatures és del 14 de març al 15 de maig.

Enguany, la quantia del premi és de 5.000 € per a les candidatures guanyadores i 2.000 € per a les finalistes, per a cadascuna de les dues modalitats.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) convoca una nova edició del Premi Ruralapps, que arriba a la desena edició. L’abast del premi va més enllà de les apps, i s’estén als àmbits de la digitalització i la transformació digital (governança i gestió de dades, la Intel∙ligència Artificial, la realitat augmentada, la realitat virtual, la robòtica, l’internet de les coses, la connectivitat,...) amb la finalitat que aflorin les possibles eines que existeixen en el mercat de les TIC, orientades o que aportin solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals del sectors agroalimentari, forestal i del medi rural.

El DACC vol promoure l'aplicació de la tecnologia en benefici dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, premiant programari funcional (programari embegut, aplicacions per dispositius mòbils, aplicacions d’escriptori, plataformes al núvol o d'altres), que contribueixin a la millora dels esmentats sectors.

S’estableixen dos tipus de premi, adreçats a persones físiques o jurídiques que hagin desenvolupat un programari funcional per als sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, tant de nova creació com de programaris en fase comercial.

En primer lloc, la modalitat Ruralapps-professional, centrada en solucions tecnològiques innovadores per als/a les professionals i empreses dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural i millorar els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat. Poden abastar des del procés de producció fins a la comercialització.

En segon lloc, la modalitat Ruralapps-ciència ciutadana, enfocada a solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i facilitar l'accés a la informació, en els àmbits agroalimentari, forestal i/o del medi rural.

Enguany, la quantia del premi és de 5.000 € per a les candidatures guanyadores i 2.000 € per a les finalistes, per a cadascuna de les dues modalitats.

Aquests guardons permeten, any rere any, continuar impulsant la innovació i la recerca tecnològica aplicada al sector per tal de donar viabilitat i suport a projectes punters i d’alt valor afegit implantats a casa nostra.

En aquests 10 anys de Premis s’han presentat  206 candidatures, de les quals 104 han estat en la modalitat de professional i 102 de ciència ciutadana. Els àmbits de les innovacions tecnològiques presentades és molt divers i van des d’aplicacions per a la millora en la gestió agrària, forestal i el medi rural, el suport a la comercialització de productes, fins a tot tipus de desenvolupaments tecnològics basats en l’internet de les coses, la intel·ligència artificial i el big data.  

El termini per a la presentació de candidatures als premis és del 14 de març al 15 de maig, ambdós inclosos.

 

Font: DACC