REG | 14/03/2023  Ruralcat

Valoracions que cal tenir en compte per l’inici de la campanya de reg 2023

Cada any, a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de com ha estat l’hivern, i observar la variabilitat meteorològica interanual.

Tal com ens mostren les dades climàtiques, ens trobem en un clima mediterrani amb molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges.

Cada any, a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de com ha estat l’hivern, i  observar la variabilitat meteorològica interanual. Aquesta anàlisi es pot fer mitjançant l’estudi de variables climàtiques, especialment, ETo i Precipitació, ja que aquests paràmetres són la base de càlcul de les necessitats hídriques dels cultius.

 

Figura 1. Dades de Precipitació i ETo mitjanes d’estacions climàtiques representatives de zones de regadiu (Seròs (Segrià), Albesa (Noguera), el Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès)). Estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Així, un primer punt a tenir en compte, hauria de ser recordar la complexitat viscuda durant la campanya de reg de l’any 2022, amb onades de calor periòdiques i uns valors d’ETo molt elevats al llarg de l’estiu, arribant algunes setmanes amb acumulats superiors als 40 mm.

Un segon punt, tal com es pot apreciar en la figura 1, són els períodes de precipitació molt dispersos, sent la pluja acumulada pel període del 15 de març a l’1 d’octubre, d’uns 200 mm contra una demanda per evaporació de gairebé d’uns 900 mm, i això va comportar unes necessitats de reg molt importants.

Això ens ha de fer reflexionar i pensar en quin estat de reserves d’aigua es va quedar el sol al final de campanya.

Transcorregut l’hivern, i tornant a valorar les dades de precipitació de les estacions anteriorment esmentades pel període de l’1 d’octubre al 15 de març, observem que solament s’han recollit una mitjana acumulada d’uns 150 mm de pluja. Per tant, tinguem molt present que el terreny no presenta la humitat òptima en el moment d’inici de campanya de reg i que serà necessari realitzar un reg abundant per omplir el perfil, especialment si els nostres conreus són llenyosos.

La principal justificació que fa necessària un reg abundant és definida pel fet que amb les programacions de reg mitjançant el càlcul del balanç hídric, la dosis de reg que es determinen corresponen a la quantitat d’aigua que s’ha de restablir al sòl a conseqüència del qual s’ha evaporat per la transpiració del cultiu la setmana anterior, a més de tenir en compte la pluja caiguda en el mateix període. Per tant, si no partim de condicions al sòl de capacitat de camp, iniciem el cicle del cultiu sense satisfer les necessitats hídriques bàsiques.

Un darrer punt, no menys important que el comentat anteriorment, i que també s’ha de tenir en compte, és fer el manteniment correcte de les instal·lacions de reg, tant pel que afecta l’equip de filtratge, capçal de reg, la xarxa i unitats de reg, que no tinguin fuites ni obturacions els emissors, ja que significaria una mala aplicació de l’aigua, és a dir, una mala gestió del reg.

Tal com ens mostren les dades climàtiques, ens trobem en un clima mediterrani amb molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu, un calendari fix de reg no és l’opció més adequada per tenir una bona eficiència, perquè s’observen diferències considerables en períodes concrets com ara primavera i estiu.  Així doncs, és aconsellable una programació setmanal del reg, com la que es fa a través de l’Eina de recomanacions de reg de RuralCat.

Molts usuaris ja reben les recomanacions personalitzades de les seves parcel·les a través del correu electrònic. Però, tot i això, és important revisar les dades introduïdes a l’Eina per ajustar el millor possible els càlculs de reg:

- Tal com fa l’avís a l’hora d’introduir les dades del cultiu, són per plantacions adultes en plena producció, però si introduïm la dada alçada i amplada de la capçada, el càlcul de l’ombreig farà un millor ajust del coeficient del cultiu, independentment de l’edat de la plantació.

- En el cas de noves plantacions, el valor d’alçada i amplada de capçada d’arbre, haurà de ser una projecció de volum esperat, pel tal de no limitar el seu creixement.

- Davant de les previsions d’escassetat de reserves d’aigua als embassaments, per aquells conreus que se’n disposa dades, fer ús de les recomanacions de Regs deficitaris controlats i aconseguir un estalvi d’aigua sense penalitzar produccions de qualitat.

-En cas tenir dubtes en la programació del reg, podeu adreçar les vostres consultes a reg@ruralcat.net

 

Font: Mercè Soler – Oficina del Regant. DACC

Informació relacionada