FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 16/03/2023  Ruralcat

El proper dilluns 20 de març s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 20 de març s’obriran les inscripcions a 12 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 29 de març.

El període d’inscripció finalitzarà el 29 de març.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

Qualitat agroalimentaria

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 18/04/2023 al 19/05/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes

Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: el 18/04/2023 al 07/07/2023

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: el 18/04/2023 al 26/05/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs bàsic de producció integrada

Amb aquest curs dóna resposta a les necessitats de formació específica dels productors i elaboradors que es volen incorporar al sistema de producció integrada.

Dates: el 18/04/2023 al 26/05/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal durant el transport

Aquets curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: el 18/04/2023 al 09/06/2023

Durada: 50 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Habilitats directives en la gestió de l’empresa

El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.

Dates: Del 18/04/2023 al 09/06/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Tasques per a la gestió de l’empresa

El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: Del 18/04/2023 al 09/06/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader – Complet

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 18/04/2023 al 26/05/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Petits elaboradors agroalimentaris – Prerequisits II

Aquest curs constitueix la continuació del curs sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I, el qual s’aconsella haver cursat prèviament. La finalitat d’aquests cursos adreçats a petits elaboradors és conèixer el sistema d’autocontrols i treballar de forma pràctica l’elaboració i gestió de diferents plans de control.

Dates: Del 18/04/2023 al 19/05/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs bàsic de reg

El reg és un element molt important per a la competitivitat de les explotacions agrícoles, però cal evitar el malbaratament d'aigua. Aquest curs pretén conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

Dates: Del 18/04/2023 al 23/06/2023

Durada: 50 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Curs d’iniciació al Full de càlcul

Aquest curs introdueix a l'alumne en el funcionament del full de càlcul i valorar les seves aplicacions pràctiques.

Dates: Del 18/04/2023 al 19/05/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Tècniques de venda

El curs de Tècniques de venda conforma un paquet de formació que dóna eines i recursos que permeten millorar els resultats comercials com a productor agrari a través de la planificació.

Dates: Del 18/04/2023 al 02/06/2023

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada