TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 04/04/2016  DARP/RuralCat

Últimes novetats sanitàries dels cultius de la Vall del Corb

L'EA de Tàrrega i l'ADV Vall del Corb han celebrat una jornada sobre la normativa comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i els problemes sanitaris que poden ser importants en els principals cultius de la zona (fruita seca, olivera, ametller i vinya).

L'EA de Tàrrega i l'ADV Vall del Corb han celebrat una jornada sobre novetats sanitàries dels cultius de la Vall del Corb. Font: DARP

L'EA de Tàrrega i l'ADV Vall del Corb han celebrat una jornada sobre novetats sanitàries dels cultius de la Vall del Corb. Font: DARP

Durant la jornada tècnica, que s’ha dut a terme a Ciutadilla, s’ha parlat de les obligacions dels titulars de les explotacions agràries que es deriven del desplegament de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), ha aclarit els dubtes que genera l’aplicació d’aquesta Directiva relacionats amb la formació dels aplicadors, el seguiment de l’aplicació a través dels llibres d’explotació, la gestió dels residus de fitosanitaris, les relacions entre aplicadors i agricultors, etc., amb un intercanvi molt interessant d’opinions entre l’Administració i els agricultors.

A la segona part de la jornada, Jaume Almacellas, cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya (DARP), ha fet una explicació exhaustiva sobre diversos problemes sanitaris que poden ser importants en els cultius de la zona, bàsicament fruita seca, olivera, ametller i vinya: Xylella, que pot ser un perill important per a conreus llenyosos com l’olivera i la vinya, cosa que les persones assistents a la jornada han pogut visualitzar de primera mà amb imatges sobre les afectacions que està produint al sud d’Itàlia; Xanthomonas, que pot afectar un cultiu en clara expansió a la zona com és l’ametller; o Ramularia i rovell groc, que durant els últims anys han incrementat la presència en camps de cereal i han obligat a aplicar tractaments fungicides que fins fa pocs anys no eren habituals als secans de la vall del Corb.

Aquesta jornada forma part de l’oferta de formació contínua que imparteix l’EA de Tàrrega al territori juntament amb ADV, cooperatives i empreses del sector. Durant aquest any 2016, s’ha previst fer un total de 36 cursos i 32 jornades tècniques sobre temàtiques diverses.

En breu, podreu trobar la documentació tècnica de la jornada al nostre apartat de transferència Tecnològica.