FORMACIÓ | 04/04/2016  DARP/RuralCat

Comencen les pràctiques en empreses del cicle de formació dual de Ramaderia i assistència en sanitat animal

Aquest cicle superior de Ramaderia i assistència en sanitat animal es va iniciar a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer el curs 2014-15 i ha tingut una gran demanda d'alumnes. Actualment hi col·laboren 24 empreses del sector.

L'alumnat que opta per la formació dual adquireix els coneixements teòrics a l'aula i els complementa amb la pràctica a les empreses. Font: DARP

L'alumnat que opta per la formació dual adquireix els coneixements teòrics a l'aula i els complementa amb la pràctica a les empreses. Font: DARP

L’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha iniciat el període de pràctiques en empreses del cicle de Ramaderia i assistència en sanitat animal en la modalitat d’alternança amb formació DUAL, amb empreses del sector d’arreu de Catalunya. L’escola de Vallfogona, de les 14 que formen la xarxa d’escoles agràries del DARP, està orientada a la ramaderia i va ser la primera de Catalunya a oferir aquesta formació.

En aquest sistema, l’alumnat rep una part de la formació al centre i l’altra part l’obté mitjançant activitats formatives i productives a les empreses (en aquest cas, ramaderes o relacionades amb aquest sector). D’aquesta manera, es permet als/a les estudiants de compaginar la formació acadèmica amb una feina de qualitat dins les empreses del sector, on posteriorment s’espera que aquest sistema faciliti una elevada inserció laboral i també una major incorporació de dones professionals al món rural.

L’organització del cicle permet rebre durant el primer curs els mòduls corresponents i fer les 100 primeres hores de FCT. Aquestes hores serveixen com a temps de prova perquè l’empresari/ària decideixi si l’alumne/a és adequat/ada per fer a segon curs el període de formació en alternança dual a la seva empresa. En total, l’alumnat fa aproximadament 970 hores d’activitat a l’empresa, de les quals 870 són remunerades. Aquestes 870 hores es fan a segon curs, a partir del mes de febrer o març fins a final de curs, en jornada de fins a 40 hores setmanals.

La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació. Centre i empresa designen els/les tutors/es que fan el seguiment dels/de les alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que duen a terme en cadascun dels dos àmbits.

Avui, el principal obstacle per a l’ocupació dels graduats de FP és la manca d’experiència, i això confirma la importància de la formació en alternança dual, especialment tenint en compte que el mercat laboral compta amb persones amb molta experiència que s’han quedat a l’atur i també busquen feina.

L’alumnat que opta per aquesta modalitat de formació disposa d’una oportunitat única perquè adquireix els coneixements teòrics a l’aula i els complementa amb la pràctica a les empreses, cosa que li permet alhora un coneixement directe sobre el sector i la realitat de la ramaderia catalana. A més, està tutelat en tot moment des de l’Escola i des de les empreses mitjançant tutors/es que l’orienten coordinadament a fi de poder completar amb èxit el seu aprenentatge.

Aquest cicle superior de Ramaderia i assistència en sanitat animal que es va iniciar a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer el curs 2014-15 ha tingut una gran demanda d’alumnes, variada quant a llocs de procedència, atès que s’imparteix en poc més de mitja dotzena de centres a tot l’Estat espanyol. Però el més important és que ha tingut molt bona acollida entre les empreses del sector, ja que els permet conèixer l’alumnat i els facilita efectuar la selecció de futurs/es treballadors/es que donaran resposta a la necessitat de personal format i amb experiència per cobrir nous llocs de treball.

Relació d’empreses que col·laboren en aquesta formació:

 1. GRUP VALL COMPANYS
 2. GRUP ALIMENTARI GUISSONA
 3. COOPERATIVA D’IVARS D’URGELL, SCCL
 4. AGROPECUÀRIA D’ARTESA DE SEGRE, SCCL
 5. PORGAPORCS
 6. OPP GRUP
 7. BALLESTER PAU, SL
 8. JOSEP ALEU
 9. RAMADERIA TERRAPLÈ, SL
 10. ALBESA RAMADERA, SL
 11. GANICAM, SL
 12. MINFA, SCP
 13. DAVID MOLÍ
 14. PINSOS BORRÀS, SL
 15. IRTA
 16. AGROMONT
 17. LA FAGEDA D’EN JORDÀ
 18. PONDEX, SA
 19. PARELLA 2006, SL
 20. CERCLE TANCAT, SL
 21. FINCA MAS LLARGUES
 22. PREMIER PIGS, SL
 23. SELECCIONS BATALLÉ
 24. MANEL BARÓ

Informació relacionada