FORMACIÓ | 04/04/2016  DARP/RuralCat

Demostració d'inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris

L'Escola Agrària de Tàrrega ha celebrat una sessió demostrativa d'inspecció tècnica d'equips d'aplicació de fitosanitaris amb la participació de professionals del sector i de l'empresa acreditada ITEAF RdS.

Imatge de la sessió demostrativa d'una inspecció tècnica d'equips d'aplicació de fitosanitaris. Font: DARP

Imatge de la sessió demostrativa d'una inspecció tècnica d'equips d'aplicació de fitosanitaris. Font: DARP

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, inclou un conjunt de mesures encaminades a reduir els riscos per al medi ambient i per a la salut humana i a fomentar la gestió integrada de plagues i les tècniques no químiques com a alternatives als plaguicides.

Emmarcat en aquesta Directiva europea, el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris, obliga que tots els equips d’aplicació amb més de 100 litres de capacitat passin una inspecció tècnica periòdica (ITEAF) cada 5 anys, si s’empren en aplicacions pròpies, i cada 3 anys si es tracta d’empreses de serveis d’aplicacions a tercers.

L’Escola Agrària de Tàrrega compta amb una oferta àmplia de formació per a aplicadors de productes fitosanitaris, tant de nivell bàsic com qualificat, en format presencial o semipresencial, i, a més, és una de les seus on es fan les sessions pràctiques de la FAD (formació agrària a distància del DARP) de regulació d’equips per a cultius extensius. Enguany, es preveu que uns 350 pagesos es formin a l’Escola en aquests temes.

Perquè els pagesos coneguin en què consisteixen aquestes inspeccions, s’ha organitzat una sessió pràctica d’inspecció on l’empresa autoritzada ITEAF RdS ha revisat el polvoritzador hidràulic del centre. Aquesta sessió ha format part de la pràctica de regulació que han realitzat a l’Escola una trentena d’alumnes que estan cursant un curs de nivell qualificat d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris en format de distància (FAD), i també ha comptat amb la participació de l’alumnat que cursa el CFGM de Producció Agropecuària que imparteix l’Escola.

Pròximament, es farà una pràctica similar en què s’inspeccionarà un equip d’aplicació de productes fitosanitaris tipus atomitzador.

 

Informació relacionada