INNOVACIÓ | 07/04/2016  DARP

El DARP acull la Reunió estratègica del Grup de treball SCAR AKIS4 de la UE

El Grup de treball AKIS del comitè SCAR compta amb més de 35 persones expertes en coneixement i innovació agrària de tots els països de la Unió Europea

Des del dimecres 6 d’abril i fins el divendres dia 8, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) actua d’entitat amfitriona i coorganitzadora (juntament amb el MAGRAMA) de la Reunió estratègica del Grup de treball AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems) del Comitè SCAR (Standing Committee on Agricultural Research).

El Comitè SCAR és un grup de treball consolidat en matèria de recerca agrària integrat per representants de 37 països diferents de la Unió Europea (UE). És un organisme de treball independent i consultiu, avalat pel Consell Europeu. La seva principal funció és la cerca d’instruments i polítiques que afavoreixin la col·laboració pública-pública i pública-privada per tal d’estimular la innovació agrària a partir dels resultats de la recerca en l’espai únic europeu.

En el marc del Comitè SCAR existeix el Grup de treball AKIS que centra la seva tasca en la els mecanismes per transformar el coneixement (pràctic i del món de la recerca) en innovació real al sector agrari a escala europea, nacional o regional. El DARP, a través de la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària, és membre actiu d’aquest grup.

L’agenda de la reunió del Comitè SCAR-AKIS de Barcelona consistirà en les reunions internes de treball del grup AKIS els dies 6 i 7 d’abril. Durant aquests dies el grup debatrà sobre els mecanismes i instruments que cal impulsar per augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos que la UE destina a la innovació agrària des dels diferents fons que aquesta disposa (FEADER, FEDER, Horizon 2020, FSE, etc.).

La presència de persones expertes en l’àmbit de la R+D+I internacional a Catalunya s’aprofitarà per intercanviar iniciatives i experiències en l’àmbit de la innovació agroalimentària entre Catalunya i la resta de membres de la UE.

Amb aquest propòsit, el dimecres dia 6, s’ha celebrat una trobada per presentar l’experiència catalana en la primera convocatòria de la mesura de Cooperació per a la innovació de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles mitjançant la creació de Grups Operatius i la realització de projectes pilot a través d’aquests. Aquesta trobada permetrà als membres de la Comissió Europea i d’altres països de la UE conèixer de primera mà l’experiència catalana en la implantació d’una mesura orientada a l’estímul de la innovació agrària en la qual Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a impulsar-la.

Els actes entorn de la visita del Grup de treball AKIS a Catalunya finalitzaran el divendres 8 d’abril a Pals (Girona) en una visita de camp per conèixer de in situ diferents projectes de cooperació per a la innovació.

La presència de la Generalitat de Catalunya en entorns de decisió europeus i internacionals en l’àmbit de l’R+D+I agrària, agroalimentària i forestal forma part de les actuacions previstes al Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.