AJUTS | 27/03/2023  Ruralcat

Beques de formació pràctica per a titulacions universitàries en el camp de la gestió pública, relacionades amb la política agrícola comuna i el seu finançament

S’ofereixen cinc beques de formació pràctica destinades a titulats universitaris a fi de contribuir a la seva formació en l’àmbit de la Gestió Pública relacionada amb la Política Agrícola Comuna (PAC).

El pressupost és de 77.400 euros, i pel que fa a l’import de les beques, serà de 1.150 euros mensuals bruts per beneficiari. El termini de sol·licitud és el 6 d’abril del 2023.

Aquesta convocatòria en règim de concurrència competitiva ofereix cinc beques de formació pràctica destinades a titulats universitaris a fi de contribuir a la seva formació en l'àmbit de la Gestió Pública relacionada amb la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea l'execució de la qual competeix al Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A., d'ara endavant FEGA.

 

Concretament, dues beques s’atorgaran en economia, administració d’empreses, administració i gestió, direcció i gestió pública o dret, i tres beques per a agrònoms o graduats en ciències mediambientals, enginyeria en ciències agronòmiques, enginyeria agrícola, enginyeria agroambiental, ciències ambientals, enginyeria ambiental, enginyeria de muntanyes, estudiants de màster en enginyeria agronòmica o en enginyeria de muntanyes.

 

Per ser elegible, els sol·licitants han de ser ciutadans espanyols o un estat membre de la Unió Europea, els residents a Espanya i han completat els seus estudis durant els darrers sis anys a partir del dia següent a la publicació d’aquest extracte. Els seleccionats rebran una beca durant un període inicial de 12 mesos, amb la possibilitat d’extensió fins a tres vegades. Les dues primeres extensions duraran un any natural addicional cadascun, mentre que el tercer permetrà completar el període fins al 31 de desembre de l’últim any d’extensió.

 

Les bases reguladores aplicables s’estableixen a l’Ordre APA/511/2019, del 26 d’abril, publicades al BOE del 8 de maig de 2019. L’ordre estableix les bases reguladores de les beques de formació pràctica per als graduats universitaris en diferents àmbits relacionats amb les competències del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Aliments, per tal de proporcionar als estudiants una preparació complementària a la que rebin en els seus estudis universitaris. La formació dels becaris es durà a terme mitjançant la seva integració a les tasques i activitats del ministeri a la seva seu o les seves dependències pròpies o dels seus òrgans autònoms. El pressupost és de 77.400 euros, i pel que fa a l’import de les beques, serà de 1.150 euros mensuals bruts per beneficiari. El termini de sol·licitud és el 6 d’abril del 2023.

 

Font: DACC