ALIMENTACIÓ | 30/03/2023  Ruralcat

Disponible un nou mòdul per calcular els costos de producció de la llet

Aquest mòdul s’ha creat per garantir l’equilibri del sistema mitjançant una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària.

Amb aquesta eina, s’obté un informe amb el cost de producció real del litre de llet que serveix durant tot un exercici anual.

L'Estratègia Alimentària de Catalunya és un pla d'acció per avançar vers un sistema alimentari més sostenible, segur, just, cohesionat, resilient, saludable i d'accés universalGarantir l’equilibri del sistema mitjançant una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària. La missió d'aquesta estratègia és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per totes les persones consumidores.

 

Un dels objectius de l'Estratègia alimentària de Catalunya és el de "Garantir l'equilibri del sistema mitjançant una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària". Per aconseguir-ho, s’ha creat un nou mòdul a l'aplicatiu GTR (Gestió Telemàtica Ramadera)  on les persones ramaderes i veterinàries usuàries podran calcular els costos de la llet d'una manera eficaç, intuïtiva i fàcil. Per accedir-hi, cal anar a l’apartat “Costos de producció”, i allà, emplenar les dades relatives de l’explotació: els ingressos, els costos variables i els costos fixes. D’aquesta manera, s’obté un informe amb el cost de producció real del litre de llet que serveix durant tot un exercici anual

El mòdul aporta una fórmula consensuada que ofereix credibilitat i força de negociació, dona resposta a la problemàtica dels costos de producció en el sector de la llet i impulsa un repartiment més equitatiu al llarg de la cadena.

 

Impulsar el canvi cap a un nou sistema alimentari és imprescindible per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat i poder fer front als reptes i tensions en els quals ens veiem immersos, com són el canvi climàtic, la pressió sobre els recursos naturals, el manteniment de la capacitat productiva, l'impuls de patrons alimentaris més saludables i la garantia de resposta a la creixent demanda d'aliments.

 

Font: DACC