FITXA TÈCNICA | 04/04/2023  Ruralcat

Nova fitxa tècnica sobre pràctiques agronòmiques preventives per reduir les infestacions inicials d’herbes en el blat de moro

La fitxa té per objectiu donar les pautes per intentar reduir les infestacions inicials d’herbes d’una parcel·la que es pretén cultivar amb blat de moro.

Les fitxes tècniques són documents específics sobre eines, normativa, tractaments, mostreig i informació de productes, per a la gestió agrària, ramadera, alimentària i forestal.

En el marc de la transferència  de resultats i bones pràctiques s’ha elaborat la fitxa tècnica nº 77 “Pràctiques agronòmiques preventives per reduir les infestacions inicials d’herbes en el blat de moro (Zea mays)  que té per objectiu donar les pautes per a intentar reduir les infestacions inicials d’herbes d’una parcel·la que es pretén cultivar amb blat de moro. Aquesta és  la primera de les diverses fitxes que estan previstes per abordar el tema de la reducció de l’ús dels herbicides en blat de moro on s’abordaran aspectes com el desherbatge a bandes o l’optimització de l’ús dels herbicides.

Amb l’objectiu d’evitar les contaminacions  d’aigües per l’ús d’herbicides en blat de moro, el DACC ha  posat en marxa el Pla de xoc per a la reducció i optimització de l’ús d'herbicides en blat de moro.  Per aconseguir-ho s’està treballant en 5 eixos: la identificació de les causes de la contaminació de les aigües i les zones d'alt risc; l’estudi de tècniques de desherbatge mecànic i altres estratègies alternatives; la transferència dels resultats als agricultors i assessors; el foment de tècniques alternatives a l'ús d'herbicides i el pla de controls ús herbicides en blat de moro.

Algunes pràctiques culturals contribueixen a reduir el banc de llavors de la flora arvense que potencialment pot ser més perjudicial per al conreu. A la fitxa tècnica s’explica la rotació de cultius, el treball del sòl previ a la implantació del blat de moro, les falses sembres i aspectes relacionats amb la sembra.

Les fitxes tècniques són documents específics sobre eines, normativa, tractaments, mostreig i informació de productes, per a la gestió agrària, ramadera, alimentària i forestal.

 

Font: DACC