FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 11/04/2023  Ruralcat

El proper dilluns 17 d’abril s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 17 d’abril s’obriran les inscripcions a 13 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 26 d’abril.

El període d’inscripció finalitzarà el 26 d’abril.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

AVICULTURA. Formació de personal que treballa en granges avícoles

El curs ofereix una formació adequada i suficient a totes les persones que treballen en contacte directe amb animals de les granges avícoles a les explotacions sobre matèries relacionades amb biocides, sanitat animal, higiene, gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic segons la normativa vigent.

Dates: Del 09/05/2023 al 26/05/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

AVICULTURA. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges avícoles

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions avícoles de Catalunya.

Dates: Del 09/05/2023 al 19/05/2023

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 09/05/2023 al 16/06/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs dóna una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 09/05/2023 al 16/06/2023

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

El curs dóna unes nocions bàsiques sobre la seguretat i la prevenció de riscos laborals en una empresa agrària. És una porta d'entrada al món de la prevenció i a la possibilitat d'aplicar conceptes de prevenció en la pràctica diària.

Dates: Del 09/05/2023 al 16/06/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària

El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.

Dates: Del 09/05/2023 al 16/06/2023

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre les bases de la producció agrària ecològica, així com també sobre els requisits de control que comporta, per tal de poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses a aquest sistema productiu.

Dates: Del 09/05/2023 al 23/06/2023

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal per a personal encarregat d'escorxador

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Dates: Del 09/05/2023 al 23/06/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal durant el sacrifici en escorxador d’aus

Aquest curs ofereix una formació específica sobre benestar animal de les aus durant el procés de sacrifici dels animals.

Dates: Del 09/05/2023 al 26/05/2023

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Clima i microclima

El reg és un element molt important per a la competitivitat de les explotacions agrícoles, però cal evitar el malbaratament d'aigua. Aquest curs pretén conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

Dates: Del 09/05/2023 al 09/06/2023

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

PORCÍ. Curs de formació de personal que treballa en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballi a les granges que allotgen animals de l'espècie porcina.

Dates: Del 09/05/2023 al 26/05/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

FERTILITZANTS. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

L’aplicació de fertilitzant és una pràctica habitual de les explotacions agràries amb implicacions importants sobre els cultius i els sòls de la parcel·la on s’apliquen, el medi ambient i, fins i tot, sobre la salut humana.

Dates: Del 09/05/2023 al 09/06/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Xarxes de cooperació i suport a la pagesia

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat a propietaris i treballadors d’empreses agràries; petits productors i elaboradors; estudiants que vulguin incorporar-se al sector agroalimentari i socis de cooperatives agràries.

Dates: Del 09/05/2023 al 09/06/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada