RURALCAT | 12/04/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2021 es posa en marxa l’Oficina del Mar

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2021 es posa en marxa l’Oficina del Mar.

L’any 2021 es va posar en marxa l’Oficina del Mar, una de les darreres oficines virtuals de RuralCat. Es tracta d’una eina per facilitar informació sobre l’Economia Blava a Catalunya, esdeveniments i fons de finançament, així com la interlocució dels diferents actors dels sectors econòmics involucrats.

Integra en un únic espai informació relacionada amb els sectors de l’Economia Blava i el desenvolupament de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. L’Estratègia marítima de Catalunya es un dels instrument claus que configuren l’Agenda Marítima de Catalunya, una Agenda el desenvolupament de la qual ha començat al 2016 amb la finalitat de dotar-se dels instruments necessaris per a assolir una Política Marítima Integrada, tal i com la defineix la Comissió Europea al 2007.

L’Estratègia Marítima de Catalunya, aprovada per Govern al juny del 2018, s’organitza en quatre àmbits d’actuació focalitzats en el desenvolupament sostenible de l’Economia Blava; la protecció i conservació dels serveis ecosistèmics; la millora de la qualitat de vida de la ciutadania; i un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

L’Oficina també té un apartat de Formació, on es troben diferents opcions de formació en el sector marítim com l’Escola de Capacitació Nauticapesquera de Catalunya, cicles formatius, la formació nauticapesquera i certificats de la marina mercant i formació en nàutica d’esbarjo. I també un apartat de Governança, on hi ha tota la informació relacionada amb el model de cogestió.

Aquest espai web també reuneix informació tècnica sobre diversos aspectes de l’economia blava, com estadístiques, dossiers tècnics, treballs tècnics i guies.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientada al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada