ESCOLES AGRÀRIES | 17/04/2023  Ruralcat

Les Escoles Agràries inicien el període de preinscripcions als cicles formatius pel curs acadèmic 2023 – 2024

Del 12 d’abril al 15 de maig es realitzaran les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i del 26 de maig a l’1 de juny, als de grau superior.

Tot el procés de sol·licitud de preinscripció als cicles formatius es fa en línia, i es pot realitzar en format electrònic o en suport informàtic. Font: Imatge d'arxiu d'una activitat de les escoles agràries de Catalunya.

Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya obren un nou període de preinscripcions als cicles formatius que imparteixen.

Els estudiants que estiguin cursant quart d'ESO i vulguin estudiar un cicle formatiu de grau mitjà podran realitzar la preinscripció del 12 al 18 d'abril, i la resta d'alumnat, podrà sol·licitar la preinscripció del 9 al 15 de maig. Els que vulguin cursar un cicle formatiu de grau superior podran realitzar la preinscripció del 26 de maig a l’1 de juny. Les matriculacions als cicles formatius de grau mitjà es duran a terme del 3 al 7 de juliol i les de grau superior, del 19 al 24 de juliol.

Tot el procés de sol·licitud de preinscripció als cicles formatius es fa en línia, i es pot realitzar en format electrònic o en suport informàtic, tal com es detalla a la pàgina web Preinscripció del Departament d'Educació.

Les Escoles Agràries ofereixen un total de 13 cicles formatius de grau superior, que se centren en diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, el paisatgisme i el medi rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i l’assistència en sanitat animal.

Pel que fa als de grau mitjà, ofereixen 11 cicles formatius de diversos sectors: la producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

Aquests estudis es caracteritzen per oferir una formació professional personalitzada, pràctica i en permanent adaptació a les noves tendències i necessitats del sector, gràcies a la configuració de grups reduïts d’alumnat, l’alta qualificació i tecnificació dels equips directius i del professorat, les diverses col·laboracions que estableixen amb empreses i professionals en actiu del sector, les visites tècniques a empreses i explotacions agropecuàries i el preu públic dels estudis. A més a més, són cicles formatius amb un índex d’inserció laboral molt alt, ja que les empreses del sector manifesten de forma recurrent la necessitat de comptar amb professionals qualificats.

El Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya està format per quinze Escoles Agràries distribuïdes per tot el territori català. La seva principal missió és professionalitzar el sector agroalimentari, mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals.

Ofereix una àmplia oferta de cicles, cursos i jornades en la modalitat presencial, semi presencial i a distància adaptats a les necessitats del sector agropecuari, forestal i alimentari. S’encarrega d’executar, seguir i avaluar els plans i els programes de capacitació professional agrària del DACC en diversos àmbits: la formació inicial mitjançant cicles formatius de grau mitjà i grau superior; la formació contínua dels professionals del món agropecuari, forestal i alimentari; i, la incorporació de joves a l’empresa agrària. Coordina i gestiona el Campus Empresarial Agrari, un espai que ofereix formació en gestió empresarial a les empreses i professionals del sector.

 

Font: DACC