REG | 27/04/2023  Ruralcat

Com s’està vivint la sequera en les CCRR de les Terres de Ponent

El passat dimarts 25 d’abril, la comunitat general dels Canals d’Urgell va tancar el subministrament del canal Principal, afectant unes 50.000 ha de conreus.

Foto: Oriol Bosch / ACN

El passat dimarts 25 d’abril, la comunitat general dels Canals d’Urgell, davant el nivell tan baix de reserves que acumulen els embassaments d’Oliana-Rialb amb 58 hm3, un 11% de la capacitat total, va tancar el subministrament del canal Principal, afectant unes 50.000 ha de conreus. La seva àrea d’influència s’estén per les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues i Segrià.

Feia una setmana que s’havia pres la mesura de reduir el cabal màxim a 21-23 m3/s, però les mínimes aportacions de cabal que rep el riu Segre feien prendre aquesta dràstica decisió.

Ara, pel canal Principal solament circula un cabal de 2 m3/s. En aquest, al llarg del seu recorregut, s'han instal·lat unes preses per acumular l'aigua i així garantir el subministrament als municipis, per tal d’assegurar l’aigua de boca i afavorir la supervivència dels arbres fruiters. A partir d’ara, la mirada queda fixada en les possibles pluges que puguin succeir durant el mes de maig i així, alleujar la situació en què han quedat els cereals d’hivern, els quals resten pendents de finalitzat el seu cicle. També, és una incertesa el que pugui succeir a finals d’estiu si no es produeixen pluges.

Davant d’aquesta situació, la junta de govern de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), va aprovar el dimecres 26 d’abril a Saragossa la declaració d’estat d’excepcionalitat per sequera extraordinària per a la conca del riu Segre i per a la zona irrigable del canal d’Urgell. Es tracta d’una mesura legislativa creada ara fa cinc anys que permet gestionar millor la sequera i és el primer cop en tota la seva història que la CHE es veu obligada a aplicar. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja va declarar una mesura molt semblant el març passat per a les conques del Ter-Llobregat. La diferència és que en aquest cas, la CHE no té prevista cap disposició normativa que defineixi els usos i les possibles restriccions en el consum d’aigua de boca per als 121 ajuntaments i les 2.000 granges que s’abasteixen del canal d’Urgell, sinó que la comunitat del canal d’Urgell serà la que haurà de prendre aquestes decisions. L’únic que fa la institució espanyola és demanar “responsabilitat dels ajuntaments per reduir els usos no prioritaris”.

Així doncs, en una reunió que va tenir lloc el dilluns 24, es va arribar a un acord de transmetre un missatge unitari i que tots els ajuntaments comuniquessin a les poblacions respectives per tal que hi hagi un ús racional de l’aigua.

Pel que fa a la zona d’influència del canal auxiliar, queda fora de la mesura. Correspon a unes 20.000 hectàrees que reben l'aigua de la Noguera Pallaresa. Aquesta conca que desemboca al riu Segre a l’altura de Camarasa, no es troba actualment en una situació tan crítica de reserves i en principi té la campanya assegurada fins al setembre.

Una altra comunitat de la conca del riu Segre va tancar també el subministrament d’aigua el divendres 28 d’abril. En aquest cas és la Comunitat General de Regants Canal Segarra-Garrigues. Tot i que aquesta comunitat és nova amb un sistema de reg totalment pressuritzat i també disposa de 47 embassaments amb una capacitat de 4 hm3, ja havien previst una situació complicada per aquest estiu, i, per aquest motiu, ja havien recomanat als seus comuners la sembra de cereals d’hivern enfront de cultius d’estiu. Ara, gràcies als automatismes que disposen al ser un reg modern, la gestió que faran a partir del dimarts 2 de maig serà, obrir cada hidrant sota petició de l’usuari a qui se li haurà comunicat prèviament la dotació màxima que pot disposar per mes i en cultius arboris. Ja no poden garantir salvar les collites i l’objectiu és arribar a final de campanya amb la quantitat mínima garantida per la subsistència dels arbres. En aquest sentit, es recorda als lectors les recomanacions fetes en el decàleg publicat en una noticia en butlletins anteriors. D’altra banda, Canal Segarra-Garrigues garanteix l’abastiment a les granges entre maig i agost amb el mateix volum que el 2022, però no superior. Aquestes mesures afecten a uns 2.000 usuaris i unes 7.300 ha de les comarques de les Garrigues, Noguera, Urgell, Segarra i Segrià, amb els cultius de l’olivera, ametllers, pistatxo, vinya i pomes en altura.

A les terres de ponent, també trobem comunitats de regants que gestiona Canal d’Aragó-Catalunya, qui revisa, periòdicament i amb molta cautela, com disminueixen els nivells de reserves que disposa als seus embassaments. Actualment, el volum és de 398 hm3, no arribant al 35% de capacitat total. Tot i correspondre a conques molt cabaloses, la sequera pluviomètrica també li està passat factura, després de patir un mes d’abril dels més secs en els darrers 80 anys. Aquesta Canal d’Arago-Catalunya engloba 132 comunitats de regants que reguen un total de 104.850 ha de les províncies d’Osca i Lleida. Gestiona les aigües de les conques Éssera-Noguera Ribagorçana, on es troben els embassaments de Joaquim Costa (Éssera) i Escales, Canelles i Santa Ana (Noguera Ribagorçana). En el darrer comunicat enviat als seus comuners el passat 26 d’abril, publica un nou prorrateig per comunitat o boquera particular, i passa a ser de 0.2 l/s/ha, sent vàlid fins al dia 11 de maig. Gràcies a la tecnologia de teledetecció, i una modernització del regadiu proper al 90%, aquesta comunitat treballa amb el repte de gestionar el reg i garantir l’aigua fins a final de campanya.

Les comunitats que s’han vist obligades a prendre mesures dràstiques i tancar els canals de reg, tenen clar que encara que plogui les setmanes vinents, no serà possible reprendre la campanya de reg, ja que ho hauria de fer amb molta abundància a les capçaleres dels rius per poder recuperar les reserves als embassaments i acumular volum d’aigua per la campanya de reg de l’any que ve.

 

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada