RURALCAT | 09/05/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2012 es posa en marxa la suboficina Fruit.Net

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2012 es posa en marxa la suboficina Fruit.Net.

L'any 2011 neix el Programa Fruit.Net i el 2012 es crea la seva suboficina de l'oficina dins de l’oficina virtual de Sanitat Vegetal de RuralCat.

Des de Fruit.Net es treballa conjuntament per millorar el control de les plagues i malalties al llarg de la cadena de producció de poma, pera, préssec i cítrics, utilitzant totes les eines disponibles per fer l’agricultura el màxim sostenible possible. Cada cultiu s’organitza mitjançant un Comitè Tècnic on hi participen les empreses productores del sector, ADVs, especialistes i investigadors del DACC i de l’IRTA, grup que es dinamitza a través d’un Director Tècnic i un Coordinador Tècnic. A la vegada, tots els comitès estan coordinats per un Comitè Directiu.

Al llarg d’aquests més de 10 anys de trajectòria, s’han fet avenços importants en relació amb la protecció vegetal sostenible de fruita. Tanmateix, fets tan evidents com el canvi climàtic i les plagues i malalties emergents fan que els reptes siguin, actualment, encara més exigents.

Els tres pilars del Programa Fruit.net són el pla de recerca aplicada per estudiar el control de plagues i malalties prioritàries, la validació de les estratègies en finques comercials i el pla de transferència al sector.

Aquesta suboficina neix per donar força a un dels pilars bàsics del Fruit.Net, la transferència del coneixement disponible. El principal objectiu és transferir la informació en el marc de la sanitat vegetal per a què arribi al sector interessat, el més aviat possible i facilitar-ne la seva aplicació a nivell comercial.

La pàgina web de Fruit.Net té un apartat de cada cultiu (cítrics, poma, pera i préssec) on es troba informació de contacte dels coordinadors del programa, informació tècnica, l’estratègia de Fruit.Net, les empreses participants i les empreses col·laboradores. A més, s’hi pot trobar els estudis que estan en curs i altres enllaços d’interès en relació a la sanitat vegetal.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat