RURALCAT | 16/05/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2018 es posa en marxa l’Oficina de l’Oli

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2018 es posa en marxa l’Oficina de l’Oli.

L’any 2018 es va posar en marxa l’Oficina de l’Oli, una de les oficines virtuals de RuralCat, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Es tracta d’un espai que recull i facilita tota la informació  i eines per a la millora de la qualitat de l’oli, i es posa a l’abast dels agricultors, tècnics i comerciants. Des d’aquest espai es pot accedir a Documentació, una secció que engloba els documents públics amb informació tècnica rellevant sobre l’oli d’oliva a Catalunya i d’altres zones, inclou un apartat de vídeos alguns dels quals es destaquen en un apartat en primera plana. A Laboratoris s’enllacen els diferents laboratoris i centres d’investigació dedicats a l’estudi i avaluació de l’oli. A l’espai Recerca es recullen els principals projectes europeus R+D+I relacionats amb l’oli d’oliva i olivicultura, i a Normativa es detallen les principals novetats legislatives que regulen el sector. La secció Concursos inclou el llistat actualitzat dels principals concursos internacionals d’oli d’oliva organitzats per mesos i a Notícies es llisten totes les notícies publicades al portal relacionades amb la matèria i a l’apartat d’actualitat apareixen notícies breus sobre temes específics del sector d’olis. Igualment, es pot trobar l’agenda que informa sobre futures activitats com jornades, cursos, conferències, etc.

 

 

L’oficina destaca quatre punts principals d’informació del sector oleícola català que inclou producció d’oli verge, olivicultura, DOP i associacions vinculades al sector.

 

 

L’apartat dedicat a l’Oli verge  inclou informació tècnica sobre el Programa DARP-IRTA de millora de la qualitat dels olis de Catalunya, molins que hi participen i principals resultats assolits.

 

 

També s’informa sobre les característiques més usuals de qualitat dels olis de cada zona productora, valors de referència per a rendiments, característiques químiques i sensorials, així com regulacions de molí més efectives a cada zona. Finalment, es faciliten un seguit d’eines de càlcul habituals dins el sector d’olis, com el càlcul de l’índex de maduresa d’una mostra d’olives, punt de fum d’un oli, traduir el valor de rendiment sobre base seca amb rendiment base humida i al revés, conèixer la pèrdua industrial d’un molí a partir de característiques de l’oliva i la sansa, i d’altres.

A Olivicultura es detallen les diferents fitxes informatives sobre les varietats d’olivera, que són l’Arbequina, Argudell, Empeltre, Farga, Morrut i Sevillenca. També inclou nombrosa informació escrita i audiovisual sobre temes d’agronomia i sostenibilitat, així com l’accés a estadístiques oficials del sector d’olivera i olis.

 

 

L’apartat DOP dona accés a la informació relacionada amb les cinc denominacions d’origen protegides d’olis d’oliva verge extra que hi ha a Catalunya: DOP Les Garrigues, DOP Oli de Terra Alta, DOP del Baix Ebre-Montsià, DOP Oli de l'Empordà i DOP Siurana.

La darrera secció està dedicada al Sector Oleícola, en què s’informa sobre les diferents associacions i cooperatives de producció dedicades al sector que hi ha Catalunya, oleoturisme, centres d’interpretació, entitats de promoció, accés a les dues bases de dades de referència internacional sobre tot el publicat en oli i salut, així com les principals guies on localitzar olis de bona qualitat de Catalunya, Espanya i del món.

 

 

Per últim, l’Oficina inclou un enllaç aFinalment, s’inclouen diversos apartats que aporten informació complementària però molt úitl sobre divesos aspectes.

 

 

L’evolució de la maduració informa sobre el rendiment de les olives de diferents varietats i zones durant el mes d’octubre i fins que s’obtenen els primers olis. El butlletí, dossiers tècnics, treballs tècnics, així com l’apartat de pòsters i audiovisuals,  aporten informació publicada sobre olivicultura i olis, molt remarcable és el butlletí de vigilància tecnològica, realitzat per l’oficina de vigilància tecnològica IRTA i que rastreja internacionalment novetats publicades durant l’últim mes en diferents fonts d’informació sobre oli d’oliva, oleoturisme i gastronomia, premis, concursos i tastos, nous productes, esdeveniments i formació, ofertes i demandes tecnològiques, projectes R+D, DOP i noves varietats, qualitat i frau, ajudes, patents i articles científics.  L’apartat de formació i transferència va a buscar l’eina de transferència que ofereix el portal principal Ruralcat.cat.

 

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de Ruralcat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Informació relacionada