| 24/05/2023  Ruralcat

S’aprova la Programació de Desenvolupament Rural per al període 2023-2027

Es tracta d’un dels principals instruments a través del qual s’organitza la política territorial i de foment al món rural.

Una de les principals novetats d’aquest nou període de programació és l’existència de dos programes, un cofinançat amb fons europeus i un finançat exclusivament amb fons de la Generalitat de Catalunya.

S’ha aprovat la Programació de Desenvolupament Rural, un dels principals instruments a través del qual s’organitza la política territorial i de foment al món rural. La nova programació, iniciada aquest 2023 i fins al 2027, està formada pel Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC), el qual compta amb cofinançament dels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, dotat íntegrament amb fons de la Generalitat de Catalunya.

En total, els dos programes disposen d’un import total de 687,8 milions d’euros, dels quals 527,8 milions s’emmarquen dins del PEPAC i 160 milions corresponen al PDR de Catalunya.

La nova programació és el fruit de mesos de treball entre la Generalitat de Catalunya, la Comissió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, els quals han comptat també amb la feina i participació de les organitzacions agràries i entitats mediambientals més importants. La suma de tots aquests esforços ha permès l’aprovació d’una programació consensuada i ajustada a les demandes del sector agrari i forestal.

Una de les principals novetats d’aquest nou període de programació és l’existència de dos programes, un cofinançat amb fons europeus i un finançat exclusivament amb fons de la Generalitat de Catalunya. Aquesta doble línia respon a la voluntat de l’administració catalana de mantenir un esforç financer adient per al desenvolupament dels sectors agrari i forestal, que han vist com es reduïen les aportacions d’Europa arran de la inestabilitat internacional viscuda els darrers anys. Per esquivar aquesta disminució de pressupost, s’ha dissenyat una estratègia de desenvolupament rural composta de dos programes, capaç de garantir un import adequat a les necessitats rurals dels pròxims 5 anys.

En aquest sentit, el nou període de la PAC es construeix al voltant de 10 objectius clau:

 

1. Garantir uns ingressos justos als agricultors.

2. Augmentar la competitivitat.

3. Millorar la posició dels agricultors en la cadena alimentària.

4. Acció pel canvi climàtic.

5. Preservació del medi ambient.

6. Preservar els paisatges i la biodiversitat.

7. Donar suport a la renovació generacional.

8. Zones rurals vibrants.

9. Protegir la qualitat dels aliments i la salut.

10. Foment del coneixement i la innovació.

 

Partint d’aquests objectius, la nova programació intensifica l’esforç mediambiental, promou un sector agrari més competitiu i fort, fomenta el relleu generacional i el teixit socioeconòmic i inverteix en innovació.

Pel que fa a les intervencions, cal destacar que el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 (PEPAC) gira entorn de 8 grans eixos d’actuació. El més important és el paquet d’ajuts agroambientals, que es caracteritza per incorporar actuacions centrades en la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, així com la protecció de la biodiversitat i els paisatges.

El següent gran eix d’actuació està compost pels ajuts a inversions productives i el relleu generacional, i té com a objectiu principal incorporar nous joves a les explotacions agràries, i promoure inversions que millorin el rendiment econòmic d’aquestes. Uns altres ajuts rellevants són els forestals, que busquen assegurar la gestió sostenible dels boscos i l’aprofitament dels seus recursos.

Els ajuts a la cooperació i Leader continuen sent molt importants en aquest nou període per fomentar el teixit associatiu, empresarial i local de les zones rurals. Pel que fa a la transferència tecnològica i assessorament, aquest paquet promourà un correcte desenvolupament del sector agrari i se centrarà específicament en el desenvolupament tecnològic de les explotacions.

Finalment, hi haurà un paquet d’ajuts per a zones amb limitacions naturals, ajuts a inversions al medi natural que buscaran una millora mediambiental i no un rendiment econòmic, i ajuts a l’assistència tècnica.

 

Font: DACC