PROJECTE EUROPEU | 24/05/2023  Ruralcat

Finalitza el projecte Ruralization, amb la publicació d’una guia de bones pràctiques i un manual per ens locals

Aquestes eines ofereixen als usuaris idees, recursos, consells i inspiració per afavorir al desenvolupament rural.

El projecte Ruralization és un projecte finançat pel programa Horizon 2020.

Finalitza el projecte Ruralization, amb la publicació d’una guia de bones pràctiques i un manual per donar suport als ens locals. La guia de bones pràctiques va adreçada a persones físiques que vulguin establir-se a entorns rurals o que vulguin mantenir-se en aquest entorn, ja siguin nous vinguts als entorns rurals, com nous entrants al sector agrícola o com successors d’activitats agrícoles. La guia, al ser en un format interactiu, permet a l’usuari obtenir idees, consells i inspiració personalitzats a la seva situació.

El manual es tracta d’una eina per donar suport als ens locals perquè puguin fer front al despoblament rural i facilitar el relleu generacional, l’accés a la terra i les pràctiques agroecològiques. Ofereix recursos, eines i inspiració perquè les autoritats locals comencin, o segueixin actuant en aquestes temàtiques, recalcant la importància d’aquestes actuacions, i el poder i possibilitats que tenen en tres rols identificats: com a propietaris de sòl públic, com a facilitadors de dinàmiques locals relacionades amb la terra, i com a creadors de normativa.

El projecte Ruralization és un projecte finançat pel programa Horizon 2020, i es basa en la idea de canviar els patrons de desenvolupament a les zones rurals gràcies a la ruralització, superant les barreres demogràfiques, econòmiques i generant noves oportunitats.

 

Font: Xarxa per a la conservació de la natura