ACCIÓ CLIMÀTICA | 26/05/2023  Ruralcat

Acció Climàtica inicia la campanya anual de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric

Fins al 15 de setembre, proporcionarà informació pública dels nivells d'immissió d’aquest contaminant perquè les administracions i la ciutadania puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas que se superi algun llindar.

La concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors. Es forma quan coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, inicia la campanya anual de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric (O3) a Catalunya. Fins al 15 de setembre, proporcionarà informació pública dels nivells d'immissió d’aquest contaminant perquè les administracions i la ciutadania puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas que se superi algun llindar. També informarà de la predicció de superacions dels llindars d’informació, 180 micrograms per metre cúbic (µg/m³) en una hora, o d’alerta, 240 µg/m³ en una hora, de cada municipi i realitzarà avisos preventius en cas que s’esperin nivells elevats.

La concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors. Es forma quan coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures. L'època en què es registren els nivells màxims d’aquest gas incolor i invisible coincideix amb la primavera i el principi de l'estiu. És per això que la campanya s’activa ara.

El pronòstic dels nivells d’ozó es basa en els models que elaboren la Universitat de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center i en les dades que enregistra la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) del Departament d’Acció Climàtica. Aquest pronòstic facilita que la població de risc adopti les mesures de prevenció adients.

Els principals precursors de l'ozó (NOx i COV) s'emeten de manera natural o a conseqüència de les activitats humanes. En el cas de les emissions d’origen antropogènic, es poden reduir aplicant bones pràctiques, relacionades en bona part amb la mobilitat:

 

Substituir els trajectes amb vehicles dièsel o benzina per anar a peu, en transport públic o amb bicicleta

Reduir el consum d’electricitat

Compartir vehicle

Reduir l’ús de productes amb dissolvents, per exemple pintures

Evitar carregar combustible a les hores centrals del dia

En comprar un vehicle nou, sigui turisme, moto, furgoneta o camió, tenir en compte que sigui més net: elèctric, híbrid…

 

Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es vigilen els nivells d'ozó que mesuren les estacions de la XVPCA. Però és a partir d’ara, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d’aquest contaminant superin el llindar d'informació a la població i d'alerta, que es duu a terme la campanya de vigilància, intensificant el seguiment habitual.

Durant la campanya s'informa tots els ajuntaments i consells comarcals que disposen d'una estació de mesurament, els serveis territorials de la Generalitat, el Departament de Salut, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, les Diputacions, els Centres d'Anàlisi i altres entitats que ho hagin sol·licitat prèviament. Seguint els protocols establerts, el CECAT emet els avisos corresponents als municipis, consells comarcals, activitats estratègiques de risc o vulnerables i a la població, d'acord amb les indicacions tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

 

Tothom pot consultar els nivells de qualitat de l’aire a través de diferents opcions:

Aplicació mòbil AireCat. És l’aplicació oficial de la Generalitat de Catalunya que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la XVPCA, el pronòstic de la qualitat de l’aire prevista pel dia en curs i els pròxims dies i rebre notificacions filtrant per zona i contaminant.

Web de la campanya d’ozó. Permet consultar els avisos actius i les recomanacions d’autoprotecció de salut per a l’ozó troposfèric.

Twitter. Es podrà fer un seguiment de la campanya a través del compte @accioclimatica i l’etiqueta #ozóCAT.

Vols saber què respires? Entorn web de referència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural on consultar, hora a hora, els nivells de qualitat de l’aire de la XVPCA, així com tots els avisos d’interès.

Avisos de contaminació atmosfèrica. Es poden gestionar a través d’un formulari web.

 

Quan les concentracions superen determinats nivells, i segons la durada de l'exposició a aquest gas, l'ozó pot provocar diferents efectes adversos sobre la salut humana com tos, irritacions a la faringe, al coll, als ulls, dificultats respiratòries o disminució del rendiment. La sensibilitat a l'ozó pot variar molt depenent de la persona, però hi ha uns quants grups particularment més vulnerables, com les persones que pateixen malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades.

Com a mesura de prevenció, cal renunciar a fer esforços físics que no siguin usuals a l’exterior, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 i les 16 hores (hora solar).

 

Font: DACC