ALIMENTACIÓ | 29/05/2023  Ruralcat

Disponible el qüestionari per conèixer el volum de producció local que es fa a Catalunya

El qüestionari ja s’ha enviat a 3.000 productors locals i es pot respondre fins al dilluns 5 de juny.

El qüestionari ha d’ajudar a conèixer les eines de les quals disposen els productors locals per a la transformació, la comercialització i la distribució.

L’Estratègia alimentària de Catalunya és un pla d’acció que té com a objectiu avançar vers un model alimentari més sostenible. Aquest pla té diferents objectius, entre els que destaca garantir que el sistema alimentari català esdevé una eina de mitigació de l’emergència climàtica i també el fet de voler assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària.

Sabem que a Catalunya hi ha un gran nombre de petits productors locals que produeixen, elaboren i comercialitzen els seus productes en moltes ocasions de manera individual, sense aprofitar les sinergies que es podrien crear entre ells.

Els productors/es local tenen un paper fonamental en la transformació alimentària i en fer-la més sostenible. Per això els animem a participar en un qüestionari que ens ha d’ajudar a conèixer el volum de producció local que es fa a Catalunya i les eines de les quals es disposa per a la transformació, la comercialització i la distribució per, un cop quantificat, poder oferir estratègies i mesures de cooperació i col·laboració que ajudin a tots els productors/es a arribar als seus consumidors potencials d’una manera més sostenible.

 

 

Un cop obtinguts els resultats es faran arribar a tots els participants perquè, entre tots, es pugui construir un model adaptat a cada un dels territoris. El temps màxim per emplenar el qüestionari és fins al dilluns 5 de juny.

 

Font: DACC

Informació relacionada