RURALCAT | 06/06/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2021 es posa en marxa la suboficina Horta.Net

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2021 es posa en marxa la suboficina Horta.Net

L'any 2021 neix el Programa Horta.Net i es crea la seva suboficina de l'oficina dins de l’oficina virtual de Sanitat Vegetal de RuralCat.

Horta.Net és un programa de col·laboració per al sector de l'horticultura català que està impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Programa de Protecció Vegetal Sostenible de l’IRTA com el seu coordinador. Aquesta suboficina té per objectius desenvolupar sistemes de producció sostenibles relacionats amb la millora de la protecció enfront de plagues, malalties i males herbes i la racionalització de l’aportació d’aigua i fertilitzants. També articular un sistema per treballar en xarxa entre els diferents actors implicats en la producció hortícola a Catalunya i facilitar la incorporació de millores de base tecnològica al sector.

Horta.Net  coordina estudis que ajudin a implementar  millores en el control de plagues, malalties i males herbes, i noves millores en la fertilització d’horta. Des de la suboficina, se’n difonen els resultats al sector. També hi ha un apartat de publicacions, amb fitxes tècniques resultants dels estudis Horta.Net finalitzats així com d’altres fitxes tècniques d’interès pel sector de l’horta i altres documents, i un de projectes, on es troben activitats demostratives, entre altres. Finalment, també hi ha l’espai de les jornades, amb jornades tècniques relacionades amb l’horta.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat