SOSTENIBILITAT | 13/06/2023  Ruralcat

Es testa de forma positiva la Producció Agrària Sostenible en 39 explotacions agrícoles

Més del 40% de les 43 pràctiques de sostenibilitat ambiental que proposa la PAS ja s’estan implementant amb èxit per part dels productors catalans.

El test de la PAS ha permès també mesurar una sèrie d’indicadors numèrics de sostenibilitat.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha testat de forma positiva en 39 explotacions agrícoles de Catalunya de diferents orientacions productives (fruiters, cultius extensius, olivera i vinya) la Producció Agrària Sostenible (PAS) com a sistema d’avaluació de la sostenibilitat. La directora general d’Agricultura i Ramaderia ha presentat la PAS en el marc de la EU Green Week a Brussel·les.

Els resultats obtinguts, a través de l’estudi realitzat per l’IRTA, han permès mostrar que el sistema d’avaluació és aplicable en condicions reals. En concret, aquests resultats mostren que més del 40% de les 43 pràctiques de sostenibilitat ambiental que proposa la PAS ja s’estan implementant amb èxit per part dels productors catalans.

Aquestes pràctiques tenen a veure majoritàriament amb les relacionades amb la biodiversitat, la gestió integrada de plagues o la gestió sostenible de fertilitzants. Igualment, hi ha un petit nombre de pràctiques que el seu grau d’implantació té un recorregut de millora, especialment pel que fa a l’ús de tècniques alternatives de millora de la fertilitat del sòl o l’ús d’energies renovables.

El test de la PAS ha permès també mesurar una sèrie d’indicadors numèrics de sostenibilitat de les explotacions catalanes com són per exemple: la petjada de Carboni, la petjada hídrica, els balanços de Nitrogen i Fòsfor i l’índex de càrrega total de fitosanitaris.

L’obtenció d’aquests indicadors permeten obtenir les primeres referències per aquests indicadors a Catalunya i al mateix temps mostren la utilitat que poden tenir aquestes dades com eina de millora en sostenibilitat al permetre l’avaluació comparativa d’una explotació agrícola respecte a la resta.

 

Font: DACC