REG | 23/06/2023  Ruralcat

Evolució de la sequera hídrica a la zona regable de Lleida: Tecnologia i teledetecció al servei de la gestió eficient de l'aigua

Gràcies a la tecnologia avançada de la mà d’experts d’IRTA, s’està monitoritzant l’estat hídric dels conreus de les Comunitats de Regants del pla de Lleida. Mitjançant imatges de satèl·lit, s'obté una visió detallada i precisa de l'evolució de la sequera en aquesta zona agrícola.

Mapes de l’estat hídric dels conreus del territori.

D’ençà que es van aplicar restriccions severes de disponibilitat d’aigua per reg en diferents zones del territori, s’han posat en marxa accions per tal de gestionar amb més eficiència la situació de l’estat de les reserves d’aigua i treballar en la supervivència dels arbres fruiters en les zones de regadiu afectades per la supressió de l’aigua de reg.

En aquest sentit, l’equip de tècnics de l’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura d’IRTA, elabora setmanalment mapes de l’estat hídric dels conreus del territori avaluat. Això pot permetre als usuaris i a les comunitats de regants estar informats en temps molt proper al real sobre les condicions dels seus cultius i prendre decisions fonamentades per a la millora de la producció agrícola.

 

 

La tecnologia de teledetecció proporciona una visió instantània i precisa de l'estat hídric dels conreus, i permet un monitoratge i una presa de decisions més segura. Això és essencial en un context de sequera extrema, ja que facilita l'adopció de mesures culturals adients per afrontar aquest desafiament i, alhora, assegurar una gestió sostenible dels recursos hídrics.

 

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada