AJUTS | 06/05/2016  DARP

Ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la creació i funcionament de Grups Operatius

Aquesta és la segona convocatòria d'aquests ajuts per a la innovació i preveu un import de 3,5 milions d'euros per a les anualitats 2017, 2018 i 2019. El termini per a la presentació de sol·licituds és de dos mesos.

El DOGC ha publicat l’ORDRE ARP/96/2016, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.

Aquests ajuts s’emmarquen dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020, període en què la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea. La innovació és fonamental per tal de promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per afavorir la seva competitivitat i diversificació.

En aquest sentit, els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena). Aquests ajuts incentiven el plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests Grups Operatius.

Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar la mesura de cooperació per a la innovació. La primera convocatòria d’aquesta mesura que va publicar el DARP, a l’agost de 2015, va ser la primera a nivell de tot l’Estat. En aquesta convocatòria es van aprovar un total de 42 projectes per un valor total de 3.467.705€, 19 projectes dels quals per a la creació de grups operatius (ajuts per al plantejament i redacció de projectes) i 23 per a la realització de projectes pilot innovadors. Tots aquests projectes es troben actualment en fase d’execució. En quant a les temàtiques, per àmbits sectorials, 10 projectes són liderats pel sector ramader, 7 pel sector fructícola, 6 pel sector forestal, 5 pel sector de la producció ecològica, 4 per la indústria agroalimentària, 2 pel sector vitícola, 2 per l’oleícola, 2 pel sector de l’arròs, un per l’horta, un per l’apicultura i un projecte treballa la introducció de nous cultius.

En aquesta segona convocatòria que es publica ara es preveuen ajuts per un import de 3.500.000 euros per a les anualitats 2017, 2018, 2019, dels quals un 57% van a càrrec dels pressupostos del DARP i el 43% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El passat 6 d’abril els Grups Operatius aprovats a la convocatòria 2015, van tenir l’oportunitat d’intercanviar experiències en la trobada que el DARP va coorganitzar, dins el marc de la reunió estratègica del Grup de treball AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems) del Comitè SCAR (Standing Committee on Agricultural Research). El Comitè SCAR és un grup de treball consolidat en matèria de recerca agrària integrat per representants de 37 països diferents de la UE. Des de la DGAGRI de la Comissió Europea es va valorar molt positivament la proposta catalana, considerant-la un bon exemple de l’aplicació de la mesura de cooperació per a la innovació, a nivell europeu.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú. Així mateix, han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI)