DOP | 12/05/2016  DARP

Convocatòria de les eleccions al Consell Regulador de la DOP Les Garrigues

En aquest procés electoral s'han d'escollir els 10 vocals de la comissió rectora del consell regulador de la DOP Les Garrigues durant els propers 4 anys, un dels quals serà escollit com a president del consell regulador.

DOP Les Garrigues

Ja s’ha publicat al DOGC l’ordre per la qual es convoquen eleccions als òrgans de govern del Consell Regulador de la denominació d’origen protegida Les Garrigues.

Els Consells Reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic a les quals s’atribueix la gestió de les DOP i les IGP i tenen entre les seves funcions: fomentar la DOP o IGP pròpia i adoptar els mecanismes necessaris per a garantir l’origen dels productes i llurs processos de producció, elaboració i comercialització.

En aquest procés electoral s’han d’escollir els 10 vocals que formaran la comissió rectora del consell regulador de la DOP Les Garrigues durant els propers 4 anys, un dels quals serà escollit com a president del consell regulador.

Actualment, la DOP Les Garrigues compta amb més de 18.000 hectàrees i 3.000 persones inscrites al consell regulador.

Tenen dret a participar com a electors i a ser candidats les persones físiques majors d’edat o jurídiques que estiguin inscrites als registres del consell regulador corresponent abans de la convocatòria de les eleccions.

Les candidatures podran ser proposades per les federacions representatives del món agrari cooperatiu, les organitzacions professionals agràries i les organitzacions empresarials, o aportar com a avaladors el 5% com a mínim del total d’electors registrats.

El procés electoral que s’inicia amb la publicació de la convocatòria al DOGC, i que finalitzarà a l’octubre amb la constitució de les noves comissions rectores i l’elecció dels presidents dels consells reguladors, té com a fases principals les següents etapes:

  • Publicació convocatòria DOGC: 12/05/2016
  • Reunió de constitució Juntes Electorals: 20/05/2016
  • Exposició pública censos: del 23/05/2016 fins el 06/06/2016
  • Presentació de candidatures: del 29/06/2016 fins el 09/07/2016
  • Proclamació definitiva de candidatures: 27/07/2016
  • Campanya electoral: del 02/09/2016 fins 16/09/2016
  • Votació: 18/09/2016
  • Constitució de noves comissions rectores +elecció president CR: del 03/10/2016 fins el 07/10/2016