FORESTAL | 13/05/2016  CTFC

Nova Guia Tècnica per a plantacions d'arbres més eficients i sostenibles

L'àrea de Gestió Forestal Sostenible del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) acaba de publicar la Guia Tècnica sobre Condicionadors i cobertes del sòl per a una plantació d'arbres més eficient i sostenible.

Les dues tècniques desenvolupades a la Guia, condicionadors del sòl i cobertes del sòl, són tècniques poc emprades tradicionalment, però que van despertant l’interès dels gestors de les plantacions d’arbres, tant a nivell tècnic com econòmic o ambiental, gràcies als últims avenços.

Mitigar l’efecte negatiu de la sequera i la vegetació competidora, principals factors que poden posar en perill una plantació d’arbres, resulta clau per assegurar l’èxit d’aquesta, especialment durant els primers anys. No obstant això, l’èxit també depèn d’altres requisits, ja siguin l’adequada elecció del material vegetal com la seva correcta manipulació i instal·lació.

Aquesta guia neix a partir d’algunes de les principals conclusions del projecte europeu FP7 Sustaffor, dut a terme durant el període 2013-2015. Durant el projecte, es van desenvolupar i avaluar les tècniques presentades en aquesta Guia amb l’objectiu de crear noves solucions per millorar el cost-eficàcia i la sostenibilitat en aquesta activitat.