AJUTS | 17/05/2016  RuralCat

Ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització

Ja s'ha publicat al DOGC l'Ordre de convocatòria dels ajuts per a promoure l'acció beneficiosa de les abelles en el medi ambient mitjançant l'acció de la pol·linització. El termini per presentar les sol·licituds finalitza l'1 de juny.

Ajuts al sector apícola

L'apicultura és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària i econòmica, contribuint al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides. També afavoreix l'increment de la pol·linització que fan les abelles i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l'equilibri dels ecosistemes i de l'entorn natural on hi ha els abellars, així com també a la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i a l'increment de rendiments d'altres espècies cultivades, especialment les fructícoles.

És per això que, un cop més, es convoquen ajuts per a promoure l'acció beneficiosa de les abelles en el medi ambient. En aquest cas, mitjançant l'ORDRE ARP/110/2016, de 4 de maig (DOGC Núm. 7120 - 13.5.2016).

El termini per presentar les sol·licituds és del 14 de maig a l'1 de juny de 2016.
 

Informació relacionada