MÓN RURAL | 18/05/2016  DARP/RuralCat

El Govern aprova el Pla marc del cooperativisme agrari 2016-2020

Inclou 91 actuacions per enfortir l'estructura social de les cooperatives, incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial, potenciar la comercialització i promocionar el producte cooperatiu agrari

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

El Govern ha aprovat el Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020, un potent instrument de política agrària de la Generalitat de Catalunya, que ha de reforçar el model cooperatiu agrari i contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari català. El Pla preveu noranta-una actuacions, de les quals vint-i-sis concerneixen el Govern de la Generalitat, que es concretaran en un Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries.

El Pla marc del cooperativisme agrari català és un pla incentivador per a l’orientació econòmica i social de les cooperatives agràries, amb l’adopció de mesures per incrementar la seva dimensió econòmica, orientar la producció de mercat, professionalitzar la gestió, millorar la imatge de les cooperatives i els seus productes i afavorir el desenvolupament de l’activitat agroalimentària de forma econòmicament viable i ambientalment sostenible.

El Pla sorgeix del treball conjunt entre les cooperatives, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l’Administració, i dóna compliment a la resolució del Parlament de Catalunya sobre el món rural del 14 d’abril de 2010, que instava a desenvolupar-lo. La FCAC i el propi sector han participat activament en l’elaboració dels documents de diagnosi i reflexió estratègica que formen part del mateix Pla Marc.

El programa d'actuació que ha aprovat el Govern es fixa amb relació a les línies d'actuació que li són pròpies, tot i que sovint les responsabilitats són compartides, amb les cooperatives i la FCAC. Els eixos estratègics són quatre, i inclouen 26 accions:

  1. Enfortir l’estructura social de les cooperatives: es preveu que els joves cooperativistes siguin prioritaris en els ajuts públics; enfortir els programes d’emprenedoria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per als joves cooperativistes; fomentar els plans de formació a les cooperatives; establir beneficis fiscals per a joves i promoure actuacions que potenciïn la millora de la gestió de les cooperatives.
  2. Incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial: suport a noves formes d’integració comercial o de col·laboració i foment de les fusions empresarials; mantenir el grup de seguiment sectorial de cooperatives agràries amb secció de crèdit com a òrgan col·legiat de consulta i assessorament i enfortir els mecanismes de control de les seccions de crèdit. També es preveu l'execució de plans de màrqueting i estudis de mercat i l'avaluació de projectes d'inversió i comercials, així com la potenciació de l'Observatori del Cooperativisme Agrari Català com un element de monitoratge del sector i d'EE seguiment de la implantació del Pla marc.
  3. Potenciar la comercialització: fomentar convenis de col·laboració entre cooperatives per arribar a mercats externs i fomentar la participació de cooperatives agràries catalanes en projectes de comercialització, tant a la Unió Europea com a la resta del món.
  4. Promocionar el producte cooperatiu agrari: inclou la realització de campanyes de promoció del producte cooperatiu de proximitat i de temporada.


A Catalunya hi ha 221 cooperatives agràries federades, que agrupen gairebé 34.500 socis i sumen una facturació global de més de 1.600 milions d’euros anuals. Per demarcacions, hi ha 67 cooperatives a les comarques de Lleida, 67 cooperatives a les de Tarragona, 43 a les Terres de l’Ebre, 27 a Barcelona i 17 a Girona.

Per sectors de producció, hi ha 110 cooperatives que es dediquen a l’elaboració d’oli d’oliva, 90 cooperatives a fruita seca, 68 a vi i cava, 46 a fruita dolça, 39 a cereals i farratges, 20 a pinsos, 11 a horta, 10 a cítrics, 10 a ramaderia, 9 a llet, 2 concentren la producció d’arròs, i 1 la de flor i planta ornamental.