AJUTS | 19/05/2016  DARP/RuralCat

El Contracte Global d'Explotació s'enduu 125 milions entre 2015 i 2017

El Govern amplia el pressupost de la convocatòria 2015 en 6,8 milions d'euros i es podrà atendre uns 1.200 expedients d'ajuts a la millora de la competitivitat d'explotacions agràries, 350 més dels previstos. Per a les convocatòries 2016 i 2017, s'hi destinarà 31,98 i 36,56 milions d'euros, respectivament

A proposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), el Govern català ha aprovat un increment de 6,8 milions d’euros en el pressupost destinat als ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a la convocatòria de l’any 2015. Aquest increment permetrà aprovar, en total, uns 1.200 expedients d’ajuts de millora de la competitivitat de les explotacions agràries, 350 més dels previstos. La convocatòria de CGE 2015 contemplava un import total de fons de la Generalitat de Catalunya de 49,757 milions d’euros i amb aquesta ampliació de fons, l’import total que el Govern destinarà als ajuts associats al CGE 2015 ascendeix a 56,56 milions euros.

En la convocatòria 2015 s’ha rebut un volum extraordinari de sol·licituds d’ajut i amb el pressupost que es disposava per aquesta línia es podien atendre al voltant de 860 expedients. Des del DARP s’ha considerat que s’ha de donar resposta als expedients amb puntuació de fins a 20 punts, que representarien uns 350 expedients més, per tal de fomentar la modernització, el rejoveniment, i la professionalització del sector.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), així com de fons estatals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Per tant, l’aprovació per part del Govern català d’un total de 56,56 milions d’euros al pressupost del DARP suposarà un import de despesa pública total de més de 113,1 M€ per al sector agrari per l’any 2015.

 

31,98 i 36,56 milions d’euros per a les convocatòries 2016 i 2017

 

Per a atendre les sol·licituds dels ajuts associats al CGE per a les anualitats 2016 i 2017, el pressupost aprovat pel Govern català és de 31,98 i 36,56 milions d’euros, respectivament; i atès que aquests ajuts són cofinançats, l’import total de despesa pública se situarà al voltant de 67,96 M€ i de 76,79 per al sector agrari, per als anys 2016 i 2017, respectivament.