PREMIS | 20/05/2016  RuralCat/Magrama

Convocatòria dels Premis d'Excel·lència a la Innovació per a dones Rurals

Aquests guardons del Ministeri tenen com a objectiu distingir projectes originals i innovadors que contribueixin a la diversificació de l'activitat econòmica i que promoguin i impulsin l'emprenedoria de les dones en el territori i reconeguin la seva tasca en el medi rural

La ministra amb guardonades en la passada edició. Font: Magrama

La ministra amb guardonades en la passada edició. Font: Magrama

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicat l'Extracte de l'Ordre de 29 abril 2016 per la qual es convoquen Premis d'Excel·lència a la Innovació per a dones Rurals, VII edició, corresponents a l'any 2016.

Uns guardons que tenen com a objectiu distingir projectes originals i innovadors, basats en activitats agràries, agroalimentàries i complementàries, que contribueixin a la diversificació de l'activitat econòmica i que promoguin i impulsin l'emprenedoria de les dones en el territori i reconeguin la seva tasca en el medi rural. La convocatòria de la VII edició d'aquests premis es realitza d'acord amb les bases reguladores modificades en l'any 2015, que introdueixen els canvis necessaris per potenciar nous projectes i oferir l'oportunitat a les associacions, federacions, entitats o organitzacions representatives, de participar mitjançant la proposta de projectes que en la seva opinió siguin rellevants per a l'economia local de la zona, i per a les dones que els han desenvolupat.

La convocatòria preveu quatre categories:

  • El premi "Excel·lència a la innovació en l'activitat agrària" està destinat a projectes que en el desenvolupament de l'activitat utilitzin tecnologies agràries, ramaderes o forestals que redundin en l'avanç d'un sector sostenible, eficient en l'obtenció de productes de qualitat, que respongui a la demanda dels consumidors i que pugui integrar estratègies de comercialització i promoció.
  • El premi "Excel·lència a la innovació en diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural" serà concedit als projectes que diversifiquin l'activitat econòmica del medi rural, lligats a les activitats complementàries, a la producció agroalimentària, a recursos locals ia aspectes tradicionals de l'activitat agrària i agroalimentària, que afavoreixin nous àmbits econòmics o generin ocupació en el medi rural.
  • El premi de "Excel·lència a la comunicació" està dirigit a guardonar els treballs de comunicació que reconeguin la feina i paper de les dones rurals a les activitats descrites en les modalitats anteriors.
  • El premi "Extraordinari d'innovació de dones rurals", suposa un reconeixement de caràcter extraordinari quan concorrin circumstàncies destacades o contínues.

Podran presentar les seves candidatures als premis les persones físiques i jurídiques i els mitjans de comunicació que compleixin els requisits establerts per a cada categoria en les bases reguladores de la concessió. Una de les novetats d'aquesta convocatòria és que les administracions, les organitzacions professionals, les federacions, les entitats i les associacions poden proposar candidatures als premis en les categories "Excel·lència a la innovació en l'activitat agrària" i "Excel·lència a la innovació en diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural ". El premi "Extraordinari d'innovació de les dones rurals" serà concedit a proposta del president del jurat.

La convocatòria i les bases reguladores d'aquests premis es poden descarregar en el següent enllaç a la base de dades nacional de subvencions: PREMIOS MUJER 2016