FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 24/07/2023  Ruralcat

S’estrena el nou curs “Bases de la producció hortícola ecològica”

Del 4 al 13 de setembre s’obre la matrícula del nou curs a distància “Bases de la producció hortícola ecològica” de 60 hores.

El curs segueix la metodologia d’aprenentatge per competències, amb formats compatibles amb tauletes i telèfons mòbils.

Aquest curs, juntament amb el curs “Maneig del sòl i del planter en horticultura ecològica” que s’oferirà més endavant, conformen un nou itinerari formatiu adreçat a persones que es volen iniciar en l’horticultura ecològica o a professionals del sector que volen actualitzar els seus coneixements.

La finalitat del curs és capacitar a les persones perquè puguin produir hortalisses ecològiques saludables i de qualitat, utilitzant tècniques que millorin la biodiversitat i la fertilitat del sòl.

El curs segueix la metodologia d’aprenentatge per competències, amb formats compatibles amb tauletes i telèfons mòbils, implementada amb èxit des de fa uns anys als cursos del Servei de Formació Agrària.

Els continguts es presenten de forma visual i motivadora, agrupats en píndoles formatives independents que faciliten que l’alumnat assoleixi coneixements pràctics i rellevants amb poques hores de dedicació. És un tipus de formació que estimula l’acció, la presa de decisions i el fet de compartir coneixements i opinions amb la resta de participants del curs.

 

Algunes de les píndoles formatives que componen aquest curs són:

Gestiona la vegetació arvense

-Coneix les plantes arvenses que creixen al teu hort

-Controla l'aparició de plantes arvenses al teu hort

 

Cuida la salut del teu hort

-Identifica les principals plagues dels cultius hortícoles

-Identifica les principals malalties i fisiopaties dels cultius hortícoles

-Identifica els enemics naturals de les plagues

-Aplica estratègies de prevenció envers malalties i plagues

-Aplica estratègies de control biològic envers malalties i plagues

-Afavoreix els enemics naturals de les plagues: Infraestructures ecològiques

-Mostreja els cultius hortícoles i decideix si cal intervenir

-Selecciona els mètodes de control més adients

 

Font: Escola Agrària de Mas Bové

Informació relacionada