eFoodPrint ha desenvolupat per al Consell Català de la Producció Integrada un estudi pioner per avaluar diferents indicadors de sostenibilitat i d'eficiència productiva d'una mostra representativa d'explotacions de producció integrada a Catalunya.