AJUTS | 27/05/2016  DARP/RuralCat

El DARP aprova 20 projectes de cooperació Leader

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 20 projectes de cooperació Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, per un import d'ajut total de 1.417.666 €, amb un cofinançament del 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació entre territoris Leader de Catalunya amb estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona rural. Dels 20 projectes aprovats, 9 són de cooperació interterritorial entre grups d’acció local de Catalunya i 11 són estratègics d’un grup Leader amb els agents del seu territori. Les temàtiques dels projectes són emprenedoria, joves rurals, energies renovables, valorització dels productes agroalimentaris, desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, i el coworking rural, entre d’altres.

Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol que destina més fons a l’operació 19.3 de cooperació Leader, amb una dotació total per a tot el període de programació 2014-2020 de 7.000.000 €, xifra molt superior a la de les altres comunitats, i que representa una clara aposta del DARP pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader. D’altra banda, també cal destacar que Catalunya ha estat la primera comunitat a convocar i resoldre aquests ajuts.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 grups d’acció local que van ser seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020.

 

Projectes de cooperació entre grups Leader

 

Col·labora X Paisatge
L’objectiu principal del projecte es basa en la divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca (barraques, murs, etcètera), i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i de la societat civil. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

EnFoCC ‘Energia, Forest i Canvi Climàtic’
L’objectiu principal del projecte és canalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica, en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, i en la creació i implementació de plans de mitigació i adaptació envers el Canvi Climàtic. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

Start-Up Rural
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, és l’assessorament i seguiment dels emprenedors del programa Leader per a poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant a l’abast d’aquests nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins del món de l’emprenedoria per a accelerar el seu creixement.

Odisseu
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, és fomentar el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, tot fomentant l’emprenedoria, millorant l’ocupabilitat, evitant el despoblament rural, millorant les oportunitats laborals del medi rural, etcètera.

Gustum
L’objectiu principal del projecte, coordinat per l’ Associació Leader de Ponent, és la creació d’activitat econòmica al territori a partir de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinèrgia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia, i el petit comerç.

Fer.cat
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, és reactivar l’economia de les zones rurals a llarg termini, tot incorporant la cultura emprenedora en els infants, per tal que en un futur puguin aflorar iniciatives en les zones rurals que contribueixin al seu desenvolupament sostenible.

Leader Natura
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci Leader Pirineu Occidental, és fomentar el desenvolupament socioeconòmic del territori a través de l’aprofitament de l’atracció que generen els espais naturals protegits, tant a nivell turístic com pel seu alt valor natural i de patrimoni de les societats rurals del seu entorn.

Vida Silvestre
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central, és contribuir a la conservació del patrimoni natural de fauna mitjançant la millora del desenvolupament local, amb la potenciació i promoció de l’oferta turística per a aconseguir un reequilibri territorial dels fluxos turístics i de la riquesa que generen, oferint experiències de qualitat als visitants dels territoris.

Cowocat_Rural
L’objectiu principal del projecte, coordinat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, és difondre i donar a conèixer el coworking i el teletreball com una nova manera de treballar a través de les TIC en l’entorn rural, i així atraure i/o fixar capital humà qualificat amb la corresponent retenció de talent, factor molt important per a seguir desenvolupant les zones rurals.

 

Projectes estratègics d’un grup Leader amb els agents del seu territori

 

Impuls a l’economia verda i a l’economia circular en el marc del Leader
L’objectiu del projecte, coordinat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, és la construcció d’un territori rural més competitiu tot utilitzant l’impuls de l’economia verda i de l’economia circular com a element per a impulsar la competitivitat del territori amb l’harmonització entre un desenvolupament rural sostenible, una qualitat de vida i societat més cohesionada.

Activitats eqüestres
L’objectiu del projecte, coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya, és identificar, promoure i difondre les activitats eqüestres en els vessants turístic, esportiu, social i terapèutic, per al foment del sector eqüestre com una activitat econòmica en les zones rurals.

Territori Educador. Ens Mengem les Valls
L’objectiu del projecte, coordinat per l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, és promocionar una nova cultura d’alimentació sana, de qualitat i de proximitat en la població local a través de l’escola.

Agrocultura
L’objectiu del projecte, coordinat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, és la valorització dels productes locals del territori mitjançant la difusió en l’àmbit turístic per a incrementar el seu volum de comercialització i venda directa i també incrementant la utilització d’aquests productes en el sector de la restauració, enfortint les estructures associatives de productors locals i de restauració en el territori.

Nordicat
L’objectiu del projecte, coordinat pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, és crear una imatge i identitat comuna del Nòrdic català que serveixi com a base per a futures accions de comercialització i difusió conjuntes, així com facilitar informació de qualitat al visitant sobre la localització i situació dins les estacions, tot donant a conèixer i valoritzant els recursos naturals i paisatgístics propis de cada estació.

4 estacions, 12 sabors
L’objectiu del projecte ‘4 estacions, 12 sabors’, coordinat pel Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, és posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, tot fomentant la tramesa de coneixements entre els restauradors per a endegar accions que posicionin el territori com a destinació gastronòmica.

Gastronomia i cuina de la Garrofa
L’objectiu del projecte ‘Gastronomia i cuina de la Garrofa’, coordinat pel Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, és millorar la vida de la població rural fomentant el desenvolupament rural a través de la promoció de la garrofa, donant a conèixer les potencialitats com a producte de qualitat i potenciador de la salut. També es vol fomentar la cooperació i l’associacionisme territorial entre els agents socioeconòmics vinculats al sector de la garrofa i la restauració convertint, d’aquesta manera, la garrofa com un producte propi i de valor estratègic.

Espais Naturals de Ponent
L’objectiu del projecte, coordinat per l’Associació Leader de Ponent, és promocionar els espais naturals de Ponent a partir d’una marca conjunta per a millorar l’oferta turística i, per tant, l’activitat econòmica del territori.

Astroturisme
L’objectiu del projecte, coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord, és potenciar l’astroturisme com a activitat dinamitzadora del territori, convertint aquesta zona en territori de referència en astroturisme.

APP Pesca
L’objectiu del projecte, coordinat pel Consorci Leader Pirineu Occidental, és fomentar la pesca recreativa d’aquest territori a través d’una plataforma (app) que comptarà amb tota la informació necessària per a la realització d’aquesta activitat i que incorporarà elements per a potenciar el turisme de la zona, entre altres.

GR-99
L’objectiu del projecte, coordinat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, és promocionar el GR-99 com a recurs turístic a la comarca de la Ribera d’Ebre.