FRUITA | 31/05/2016  RuralCat

Les previsions de la collita de fruita de pinyol són un 12% inferiors

S'espera una campanya sense solapaments, amb menys fruita i de molta qualitat. La collita es calcula en 373.950 tones, una de les xifres més baixes dels darrers anys.

collita de fruita de pinyol

Segons les dades presentades aquesta setmana per l’Associació empresarial de la fruita de Catalunya (Afrucat) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), s’observa un descens en totes les demarcacions. Lleida baixa un 13% (330.800 tones), a Tarragona baixa un 3% (35.000 t), Girona baixa un 13% (1.900 t) i Barcelona baixa un 9% (1.920 t).

Per espècies trobem que el descens les afecta a totes, essent la pavia la més castigada amb un -29% degut principalment a les arrencades sistemàtiques que està patint l’espècie. El préssec pla, per la seva banda, supera per primer cop en la història en número d’hectàrees plantades al préssec rodó. Mentre el pla ja passa de les 5.500ha el rodó baixa per primer cop de les 5.000ha.

Aquesta previsió ens deixa lluny del potencial productiu català en fruita de pinyol i és especialment rellevant donat que enguany entraven més de 1.500 ha noves (de tercer any) en producció de fruita de pinyol.

 

Les causes

 

En trobem amb un any atípic climatològicament parlant amb un hivern càlid i fortament variable que s’ha traduït en un a floració llarga i desigual, amb quallats deficients i arbres que s’han aclarit per si sols. Tot plegat ha fet difícil preveure la fruita que quedaria als arbres. Les darreres pluges i la pedra també s’afegiran a la davallada productiva prevista.

La climatologia ha afectat Espanya en el seu conjunt avançant molt i minvant la collita al sud, fet que ha provocat un forat de producte en el mercat que està a l’espera de l’entrada de les produccions catalana i aragonesa.

D’altra banda, el fred d’aquesta primavera he frenat els arbres i, fins i tot retardat, uns 4-7 dies la sortida al mercat de la producció catalana.

Malgrat les inclemències i gràcies a no trobar-nos en una zona de fruita precoç, la fruita catalana ha tingut temps de recuperar-se i es preveu que s’obtindran grans qualitats.

En aquests moments la situació es podria resumir en un no solapament de collites, una menor disponibilitat de producte i una molt bona qualitat en la fruita, amb bons calibres i un sucre elevat.

 

Previsions europees

 

La previsió global europea també presenta un descens, en aquest cas del 5% amb 3.390.735 tones. Destacant el descens de l’11% d’Itàlia i el 3% d’Espanya.

També cal remarcar l’intercanvi de posicions en el rànquing productor en el que Espanya per primer cop se situa per davant d’Itàlia i passa a ser el primer productor i exportador de fruita de pinyol.

Catalunya continua per tercer any consecutiu amb unes exportacions que superen les italianes.