TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 31/05/2016  IRTA

200 professionals assisteixen a la XV Jornada intercomarcal sobre cultius herbacis

200 agricultors i tècnics relacionats amb el sector dels cultius extensius van assistir el passat 19 de maig a la XV edició de la Jornada Tècnica Intercomarcal sobre Cultius Herbacis que enguany es va celebrar al camp experimental que l'IRTA té a Olius (el Solsonès).

200 professionals assisteixen a la XV Jornada intercomarcal sobre cultius herbacis

La jornada, organitzada per l’IRTA en col·laboració amb el DARP, va abordar sobre el terreny diverses temàtiques directament relacionades amb la gestió tècnica de la producció agrària extensiva als secans de Catalunya:

  • Maneig del pèsol proteaginós com a opció productiva important en el marc del greening de la nova PAC.
  • Gestió de la resistència creixent del margall als herbicides emprats habitualment per al seu control.
  • Adaptació del nou material vegetal d’ordi als secans interiors de Catalunya
  • Maneig de la fertilització en les rotacions de secà
  • La obtenció de noves varietats de cereal
  • El cultiu de la colza com a alternativa al cereal. El seu paper en el greening de la nova PAC
  • Comportament de les noves varietats de blat a les comarques interiors de Catalunya

Al llarg de la jornada, els assistents van rebre dels tècnics responsables informació i dades fruit dels treballs d’experimentació que porten a terme l’IRTA i el DARP en aquests àmbits. Alhora, la jornada va servir també com a punt d’assessorament, consultes i intercanvi d’experiències. La important presència d’empreses del sector va aportar la participació del món tècnico-comercial, aplegant-s’hi així de manera complementària tots els agents implicats en els processos productius d’aquest sector.

La jornada va resultar un èxit tant de participació com en la selecció i contingut dels temes desenvolupats, a més d’important punt de trobada i espai de transferència, i es va consolidar un any més com a jornada tècnica de referència del PATT en aquest sector.
 

Informació relacionada