RURALCAT | 22/08/2023  Ruralcat

RuralCat supera els 90.000 visitants durant la primera meitat del 2023

Les seccions de Formació i Transferència, Formacions a Distància, Inscripcions a Jornades tècniques, i Dades Agroclimàtiques són els espais més visitats durant els primers 6 mesos de l’any.

Les oficines virtuals han obtingut 22.465 visites aquest primer semestre.

El portal RuralCat ha tancat el primer semestre de l’any 2023 amb 96.481 visitants, i ha rebut 242.414 visites i 1.024.499 pàgines visualitzades. Les seccions més visitades continuen sent les de Formació i Transferència, la Inscripció a jornades tècniques, la Formació a distància i les Dades agroclimàtiques.

A més a més, s’ha comptabilitzat una durada mitjana de les sessions de 3 minuts i 21 segons i la mitjana de pàgines per visita és de 4,23. En relació als usuaris, se n’identifiquen un total de 67.486 de registrats, dels quals 1.463 són nous.

Gran part de les visites, concretament un 45,4%, provenen de tràfic directe a través d’URL o marcador, un 37,1% de cerques de Google o altres buscadors, un 14,3% mitjançant enllaços d’altres webs i un 2,2% a través de xarxes socials. Pel que fa als dispositius utilitzats, el 61% procedeixen d’un ordinador d’escriptori, el 37,9% del mòbil i un 1,1% de tauletes.

Respecte a les xarxes socials de RuralCat, Twitter ha acumulat 15.960 seguidors. En el cas de Facebook, es localitzen 6.886 seguidors i per últim, Instagram, compta amb 6.929.

També s’han actualitzat les dades dels resultats aconseguits de les diferents oficines virtuals, que en total han obtingut 22.465 visites. S’han registrat 92.967 pàgines vistes. Les oficines que han rebut més visites han estat: l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes (7.209), l’Oficina El Planter (2.449), l’Oficina del Regant (2.364) i Xarxa-I.cat (1.047).

En total s’han enviat 60.258 avisos fitosanitaris, 74.428 SMS i 14.170 recomanacions de reg.

 

Sobre el portal RuralCat

RuralCat és el web de continguts i serveis destinat als professionals agroalimentaris, forestals, pesquers i del món rural i a entitats i persones vinculades a aquests àmbits, que des de l’any 2002, a iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té l’objectiu de contribuir a millorar la competitivitat, sostenibilitat i connectivitat del sector.

El web contribueix a la transferència de coneixement i la innovació, potencia la formació en línia, crea continguts tècnics, publica informació rellevant per al sector professional i genera eines de suport per a la presa de decisions, per tal d’esdevenir l’espai virtual del Sistema de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària, forestal i pesquera de Catalunya.

En aquest enllaç es pot consultar la infografia "Indicadors RuralCat 1r semestre de 2023" amb les principals dades i també la infografia amb les dades de les “Oficines Virtuals 1r semestre de 2023”.

 

Font: DACC