FERTILITZACIÓ | 06/06/2016  RuralCat

L'Oficina de fertilització estrena nou web

Tres anys després de la seva creació, el web de l'Oficina de fertilització es consolida com a plataforma de transferència tecnològica, divulgació, coordinació i foment del treball en xarxa, oferint una estructura més clara i senzilla amb un disseny dinàmic i accessible.

Entre els principals canvis del web de l’Oficina de fertilització, cal destacar el nou disseny, ara molt més visual, gràcies a la redistribució de la informació en noves àrees i nous menús orientatius que faciliten la recerca de continguts, notícies i esdeveniments que permeten estar sempre al dia.

En el menú principal s’han mantingut els tres grans blocs de treball: GRANJA, CAMP i OFICINA, atenent que el treball de l’Oficina es centra en la millora de la gestió a la pròpia granja, el manteniment i evolució dels actuals sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, el foment de millores en les pràctiques de fertilització i l’orientació en els tràmits administratius que hi estan relacionats.


Una altra de les novetats importants és l’accés a tota la informació relacionada amb els Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya. La finalitat d’aquests Plans rau en la millora de les pràctiques de fertilització dels cultius, la protecció dels recursos hídrics a través del foment de les pràctiques agràries i la valorització dels nutrients continguts a les dejeccions ramaderes, i també en la racionalització dels costos de fertilització de les explotacions agrícoles. Tot això sostingut sobre dos pilars bàsics: un primer de generació del coneixement i un segon de transferència d’aquests coneixements al sector. Amb aquesta nova estructura es té ràpid accés a les publicacions que mostren els resultats obtinguts en els diferents camps d’assaig i que han permès conèixer la influència de la fertilització sobre diferents cultius en diferents zones agroclimàtiques del territori.

Aquest nou web manté com a principal objectiu que la informació obtinguda pel que fa a la gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, arribi a l’agricultor, al ramader i al tècnic, ja que són els veritables gestors d’aquest recurs al territori. Tanmateix, pretén consolidar-se com el que és, un punt de resposta.

 

Les oficines virtuals de RuralCat

 

El portal RuralCat és una eina bàsica per a la transmissió del coneixement a través d'internet del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa a la prestació de serveis tecnològics, la formació, la transferència de tecnologia i l'assessorament als agricultors, ramaders, a la indústria agroalimentària, i a les seves associacions i organitzacions.

Una de les vies d’aquesta transmissió del coneixement són les Oficines Virtuals que presenta a la seva pàgina d’inici. Les oficines virtuals tenen per objectiu facilitar l'accés a la informació, la formació i el serveis relacionats amb temàtiques destacades i necessitats específiques.

Així, les oficines que es poden trobar a RuralCat són: