DOSSIER TÈCNIC | 08/06/2016  RuralCat

Dossier Tècnic 82: "Els sòls de Catalunya"

Aquest Dossier Tècnic ens explica com un bon coneixement dels sòls permet millorar la qualitat i la ratio efectivitat-cost de les produccions. També destaca la gran importància d'un bon maneig per conservar-los en òptimes condicions per al futur.

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 82

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 82

Aquest Dossier Tècnic ens explica com un bon coneixement dels sòls permet millorar la qualitat i la ratio efectivitat-cost de les produccions. També destaca la gran importància d’un bon maneig per conservar-los en òptimes condicions per al futur.

El gran repte de l’agricultura del segle XXI és assolir una gestió global més sostenible. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte que no solament s’ha d’invertir en l’explotació per a millorar el seu rendiment i ajustar-nos a les normes internacionals de producció, sinó que també s’ha de conèixer els recursos naturals de què disposem.

Donada la importància del sòl com a font de vida i riquesa per al país, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit dedicar el Dossier Tècnic número 82 a “Els sòls de Catalunya”.

En aquest monogràfic han participat tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP); de la Universitat de Lleida; del Laboratori Eurofins Agroambiental i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. Està estructurat en quatre capítols: “El sòl com a recurs natural: formació i protecció”, “Propietats dels sòls importants per a la producció agrícola sostenible: una visió de conjunt”, “El Mapa de Sòls (1:25.000) de Catalunya” i “El Mapa de Sòls com a eina de decisió i planificació territorial”.

La presentació la realitza Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de Francesc Domingo i Olivé de la Fundació Mas Badia a La Tallada d’Empordà (Baix Empordà).