RAMADERIA | 10/06/2016  DARP

Agricultura agilitza la gestió sanitària i el moviment de bestiar

Un nou projecte informàtic de Gestió telemàtica ramadera simplificarà la tramitació de les explotacions de tots els sectors ramaders de Catalunya. La primera fase del projecte correspon a la secció del porcí

Banner del GTR Porcí que trobaran els usuaris al web del DARP

Banner del GTR Porcí que trobaran els usuaris al web del DARP

Des de l’any 2013 la Subdirecció general de Ramaderia està treballant en el nou projecte informàtic de Gestió telemàtica ramadera (GTR). Aquest nou sistema ha de venir a substituir i millorar l’oferta de la plataforma actual, el SIR (Sistema d’informació Ramadera) i neix amb l’objectiu principal de donar una resposta àgil per a la tramitació de les explotacions de tots els sectors ramaders de Catalunya, al mateix temps que es dóna compliment a tota la legislació sanitària i de traçabilitat vigent.

Finalment avui dia 7 de juny, es posa en marxa la primera fase del projecte, que correspon a la secció del porcí per la rellevància d’aquest sector dins la ramaderia catalana i la necessitat de dinamitzar i facilitar tota la gestió de les dades sanitàries i els moviments d’aquesta espècie. Està previst que la propera espècie en entrar al GTR siguin els èquids i posteriorment es comptarà amb la solució per al sector boví i oví i cabrum.

La nova plataforma, a més de millorar la qualitat de les dades i l’anàlisi de les mateixes, donant lloc a una base de dades general, també dóna resposta a les demandes de simplificació, tramitació massiva i a través del mòbil, expressades per les principals empreses catalanes per tal de poder complir amb els requisits sanitaris i de traçabilitat establerts per normativa d’una manera àgil i adaptada a la dinàmica del sector.

La posada en marxa del GTR comporta canvis substancials en la rutina de les oficines comarcals del DARP i aporta novetats transcendents al sector, entre les quals hi ha l’entrada dels veterinaris i escorxadors com usuaris del sistema, la tramitació del permisos d’entrada per via telemàtica, la possibilitat de tramitar guies mitjançant una aplicació mòbil en substitució dels actuals talonaris i la interacció amb les bases de dades del laboratoris de sanitat animal, entre altres.

D’aquesta manera s’inicia un procés que està previst que s’allargui tres anys al llarg del qual aniran entrant les diferents espècies al GTR i conclourà amb l’apagada definitiva del SIR.


 

Informació relacionada