INNOVACIÓ | 16/06/2016  RuralCat

Nova convocatòria per formar part dels Grups de discussió d'EPI-AGRI

La Xarxa Europea per a la Innovació EIP-AGRi ha obert el termini de presentació de candidatures d'experts per formar part de tres nous Focus Groups, relacionats amb el sector lacti, agroforestal i vinícola.

EPI-AGRI

La Xarxa Europea per a la Innovació (European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and Sustainability”, EIP-AGRI) ha obert el termini per a la presentació de candidatures per formar part de tres nous FOCUS GROUPS:

  • Sistemes de producció lletera resilients i robusts.
  • Agroforestal: integració de l’explotació de recursos forestals en els sistemes ramaders i agrícoles.
  • Malalties i plagues en la viticultura.

El perfil de persones que es cerquen per formar part d’aquests grups són: agricultors, assessors, científics i altres actors rellevants. Hi ha un especial interès per incloure representants de productors agraris i forestals. Les persones que presentin la seva candidatura han de poder expressar-se correctament en anglès.

Per a més informació sobre aquestes noves convocatòries poden consultar el web de’EPI-Agri on s’explica les tasques d’aquests Focus Groups.

El termini per presentar les candidatures és dilluns 11 de juliol de 2016
, abans de les 23:59 hrs CET (hora de Brussel·les).