AJUTS | 17/06/2016  RuralCat

Convocatòria d'ajuts al foment de les races autòctones

Els ajuts destinats al foment de les races autòctones tenen per objecte tant la protecció de les races que es troben en perill d'extinció, com la d'aquelles que a conseqüència de les recents actuacions i inversions ja han deixat de reunir els requisits per ser considerades races en situació de perill d'extinció.

Corderes de raça Xisqueta. Autor: ECA Vallfogona de Balaguer

Corderes de raça Xisqueta. Autor: ECA Vallfogona de Balaguer

Aquests ajuts han de servir com a impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races, per tal que se'n puguin beneficiar les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes a l'àmbit territorial de Catalunya.

Han estat convocats per ORDRE ARP/139/2016, de 27 de maig, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts al foment de les races autòctones, aprovades per l'Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, i es convoquen els corresponents a 2016.
 

Informació relacionada